TO-seminarier – en uppskattad förmån för medlemmarna inom Jernkontorets forskning

Alla medlemmar inom Jernkontorets 15 teknikområden erbjuds att delta i så kallade ”TO-seminarier”. Det är digitala föreläsningar om mycket varierande ämnen. Seminarierna är en möjlighet till kompetensutveckling – både relativt allmän och inom mycket specifika områden – och de bidrar till ökad samverkan mellan teknikområdena och medlemmarna. Nedan berättar Rachel Pettersson, en av initiativtagarna till TO-seminarierna, mer om dem.

Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret, välkomnar medlemmar i Jernkontorets 15 teknikområden till de digitala TO-seminarierna som Jernkontoret regelbundet anordnar.

En konsekvens av covid-19-pandemin som kom till Sverige i början av 2020 var att den accelererade digitaliseringen som skapade nya, effektivare arbetssätt. Detta gällde även inom Jernkontorets forskningsverksamhet.

Jernkontorets 15 teknikområden (TO) bedriver forskning som omfattar hela tillverkningskedjan och så gott som alla stålverk i Sverige, Finland och Norge samt viktiga leverantörer och kunder till stålindustrin deltar i forskningssamarbetet. Sammanlagt genererar TO-verksamheten närmare 100 möten på ett år. Under pandemin blev alla TO-möten digitala. Positiva effekter som det medförde var att fler medlemmar fick möjlighet att delta, samtidigt som tidsåtgång och resekostnader minskade. Efter pandemin har flera teknikområden fortsatt att ha vissa möten digitalt i kombination med att några gånger per år samlas för ”riktigt” styrelsemöte och nätverkande på Jernkontoret, eller i samband med studiebesök hos något av medlemsföretagen.

Under hösten det första pandemiåret föddes på Jernkontoret en idé om att utveckla TO-verksamheten med så kallade TO-seminarier. Det är regelbundet återkommande digitala föreläsningar dit alla företag som är medlem i något av Jernkontorets teknikområden bjuds in.

En av initiativtagarna till TO-seminarierna är Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret.

– Jag ansvarar för sex teknikområden och jag såg ibland att medlemmarna i ett TO satt med samma slags frågeställning eller behov som de i ett annat TO. Vid den här tiden hade vi blivit bra på att ordna digitala möten och vi ville prova att maximera nyttan med ett digitalt seminarium för forskare, så vi bjöd in samtliga TO:n – det skapade nya synergier och samverkan, berättar Rachel Pettersson.

Sedan starten i oktober 2020 har Jernkontoret anordnat 22 seminarier.

Till vem eller vilka riktar sig Jernkontorets TO-seminarier?

– Alla medlemsföretag inom samtliga TO:n är välkomna att delta. Vi vill gärna att så många som möjligt ska få ta del av dessa intressanta seminarier, säger Rachel Pettersson.

Hur många deltagare brukar det vara på ett TO-seminarium och har ni fått någon återkoppling från deltagarna?

– Antalet deltagare kan variera från 10 till 100. Det vi ser som viktigt är inte att alltid ha ett stort antal deltagare, ibland kan det vara nog så viktigt att lyfta ett smalt område som kanske bara någon enstaka per företag är intresserade av, men att det då får stor spridning mellan företagen. Teknikområdena har spontant börjat efterfråga nya seminarier, vilket är ett bra betyg på att de tycker att seminarierna är värdefulla – och det glädjer oss, berättar Rachel Pettersson.

Kommer ni att fortsätta med TO-seminarierna och finns i sånt fall något nytt inplanerat?

– Vi fortsätter med TO-seminarierna så länge det finns ett intresse och så länge vi ser att det finns intressanta ämnen att ta upp. Nästa seminarium hålls redan nu på fredag den 13 oktober. Det kommer att handla om digitala produktpass, vilket verkligen är högaktuellt ämne. Produktpass med hållbarhetsdata möjliggör ökad spårbarhet och cirkulära affärsmodeller, säger Rachel Pettersson.

Seminarierna finns att ta del av i efterhand. 

– De flesta TO-seminarierna finns inspelade så om en TO-medlem har missat något seminarium går det bra att höra av sig till någon av oss forskningschefer på Jernkontoret för att få en länk till seminariet, avslutar Rachel Pettersson.

 

Hittills genomförda TO-seminarier:

2020:

 • Värmning med el och plasma
 • Eldfast teknik
 • Alternativa bränslen

2021:

 • Digitalisering och AI i stålindustrin
 • Mätning av planhet
 • Syning och rakhet
 • Kvantifiering av inneslutningar
 • Outokumpu Industrial Digital Platform
 • Restspänningsmätning

2022:

 • Beröringsfri mätning
 • IBM:s lösning för prediktivt underhåll baserat på AI
 • Elektrifiering av tunga fordon
 • Energieffektivisering och energilagring i stålindustrin
 • Siemens prediktivt underhåll
 • Grön vätgas
 • Flattening technology for High-end Metal sheet and strip
 • The journey to a commercial BECCS plant
 • Hållbarhetskompassen

2023:

 • Steel decarbonization, Tenova
 • Cybersäkerhet, Siemens
 • Presentation av Industriportalen, SSG
 • Kulpening och blästring

 

Jernkontoret bedriver ett omfattande samarbete för forskning och utveckling. Stålföretag, leverantörer till branschen och även kunder deltar i ett stort och effektivt forskningsnätverk. Läs mer om järn- och stålindustrins gemensamma forskning.