Sverige som föregångsland inom fossilfritt stål

Sverige har goda förutsättningar att hävda sig i den globala konkurrensen vad gäller produktion av fossilfritt stål. Det menar Anders Werme, IVA-ledamot med lång erfarenhet från den globala stålindustrin. De viktigaste konkurrensfördelarna är god tillgång till fossilfri energi och en järnmalm som lämpar sig väl för den fossilfria produktionen.

IVA-ledamoten Anders Werme framhåller att Sveriges förutsättningar för fossilfri ståltillverkning är goda. Foto: grangesbergexploration.se respektive SSAB.

Nyligen publicerade Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) en intervju med Anders Werme som är IVA-ledamot och i över 35 år har haft ledande positioner inom svensk och internationell stålindustri, bland annat på SSAB och Arcelor Mittal.

I intervjun berättar han om de olika teknikspår som järn- och stålindustri runt om i världen idag använder för att ställa om tillverkningen av stål till en produktion med reducerade koldioxidutsläpp. Ett av huvudspåren är att med fossilfritt framställd vätgas ersätta kolet i tillverkningsprocessen, en teknik där SSAB:s, Vattenfalls och LKAB:s gemensamma satsning Hybrit är världsledande.

– Här var ju definitivt Sverige föregångslandet som förde upp den här utvecklingen på agendan och som ur ett tillverkningsperspektiv blivit huvudfrågan runt om i världen, säger Anders Werme.

Tillgången till fossilfri energi begränsar dock möjligheterna för vissa länder att ställa om.

– Exempelvis Japan och Korea har begränsade fossilfria energiresurser vilket gör att de initialt fokuserar på att försöka optimera befintliga processer i sina förhållandevis nya stålverk som baseras på masugnsteknologi. Detta kommer dock bara påverka utsläppen marginellt. I ett något längre perspektiv utreds vätgas, men även utflyttning av järnframställningen till länder med god potential för tillverkning av fossilfri energi, säger Anders Werme.

Werme framhåller att Sveriges förutsättningar för fossilfri ståltillverkning är goda – inte bara vad gäller möjligheterna att tillgå fossilfri energi utan även tack vare den väldigt rena järnmalm som finns i Sverige och som krävs för att kunna använda den nya direktreduktionstekniken.

– Det är en stor konkurrensfördel. Sverige har också i grundläget stor tillgång till fossilfri energi – även om behovet kommer bli större i framtiden. De flesta andra länder i världen är beroende av fossilbaserad energi. Så med de här två förutsättningarna så tycker jag att Sverige har bland de bästa förutsättningarna i världen för att komma vidare med vätgasspåret, säger Anders Werme.

Läs hela intervjun på IVA:s webbplats.

Seminarietips: ”Järn- och stålindustrin – en global utblick”

I april 2023 höll Anders Werme en föreläsning på IVA med rubriken ”Järn- och stålindustrin – en global utblick”. Du kan se hela föreläsningen här: 

Relaterad information:

Stålindustrins klimatfärdplan, för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige

Elförsörjning är en av Jernkontorets prioriterade frågor.
Här kan du läsa mer om vad vi tycker.