Slutredovisning av projektet ”nära noll stål”

Den 19 januari bjöd Jernkontoret in till ett seminarium om den Vinnovafinansierade utredningen om standardiseringsbehov kopplat till stålindustrins klimatomställning, så kallat ”nära noll stål”. Ett projekt som engagerar men också utmanar tekniskt och är komplext.

Karin Östman, projektledare och rådgivare i miljöfrågor på Jernkontoret, var tillsammans med Rutger Gyllenram, vd och grundare Kobolde & Partners två av talarna på seminariet ”Standardisation needs for the steel industry's climate transition – near zero steel” som ägde rum i Jernkontorets lokaler i Stockholm den 19 januari.

Utredningen av standardiseringsbehov kopplat till stålindustrins klimatomställning, som har pågått sedan april förra året och finansieras av Vinnova, grundas i behovet av standardisering och harmonisering för att stödja den omställning till ett fossilfritt produktionssystem som den svenska stålindustrin för närvarande genomför. Slutrapporten lämnas in till Vinnova i slutet av januari och kommer att spridas till olika intressenter i syfte att sprida och dela den kunskap som projektet samlat på sig.

– Standardiseringen är i stora delar tekniskt och komplext, samtidigt som behovet av en gemensam definition, ”nära noll stål” är stort. Existerande standardiseringsinitiativ är intressanta, men resultatet för olika produkter och företag skiljer sig åt beroende vilken metod som används vilket blir problematiskt, säger Karin Östman, projektledare och rådgivare i miljöfrågor på Jernkontoret.

Den 19 januari bjöd forskningsprojektgruppen in till ett seminarium. Syftet var att presentera projektet, redogöra slutsatser och skapa forum för dialog. Engagemanget från publiken var påtagligt. Såväl kunder, forskare, stålrepresentanter som representanter från SIS och myndigheter deltog och många initierade frågor lyftes.

– Det var uppenbart ett stort engagemang för hur standarder, metoder och kriterier kan användas för att stödja omställningen till produktion av stål med mycket låga utsläpp av klimatpåverkande gaser. Hur det kan påverka marknadssituationen för olika stålprodukter var också ett hett ämne, säger Karin Östman.

Presentationsbild av ”Spelet om det gröna stålet” som visades på seminariet ”Standardisation needs for the steel industry's climate transition – near zero steel” som ägde rum i Jernkontorets lokaler i Stockholm den 19 januari.

Programmet den 19 januari 2023

  • Inledning med Annika Roos, vd på Jernkontoret samt Gert Nilsson, teknisk direktör Jernkontoret
  • Presentation av forskningsprojektet av Karin Östman, rådgivare i miljöfrågor Jernkontoret, med fokus på syfte och genomförande av projektet samt analys av intressenter och metoder.
  • Kartläggning och analys av relevanta standarder med Rutger Gyllenram, vd och grundare Kobolde & Partners
  • Kartläggning och analys av existerande initiativ Wenjing Wei, forskare Kobolde & Partners
  • Presentation av exempel av tillämpning av existerande initiativ med Rutger Gyllenram och Wenjing Wei.
  • Presentation av spelet om det gröna stålet och SWOT-analys med publiken med Rutger Gyllenram
  • Summering av projektet med Karin Östman och Rutger Gyllenram.
  • Panelsamtal 1. Kunder och slutanvändare. Hur värderas produkters klimatpåverkan och hur påverkar det slutkundernas val? Deltagare: Rickard Alm Volvo Construction Equipment, Åsa Lidén IKEA och Katarina Graffman professor i kulturell antroplogi Stockholms Universitet.
  • Panelsamtal 2. Järn- och stålföretag. Hur redovisar och kommunicerar järn- och stålföretag sina produkters klimatpåverkan, vad påverkar resultatet och vilka metoder finns och är lämpliga för att bedöma vad som är ett stål med låg klimatpåverkan. Deltagare: Jonas Larsson SSAB, Katarina Kangert, Ovako och Hilmar Vidarsson Höganäs.

För att ta del av seminariet i efterhand, besök Jernkontorets YouTube-kanal. Läs även mer om seminariet och forskningsprojektet på Jernkontorets webbplats.

Se presentationerna från seminariet: 

Karin Östman, stakeholder analysis

Rutger Gyllenram, Assessment of existing standards 

Wenjing Wei, Assessment of Initiatives

Wenjing Wei, Iillustrative examples

Se även relaterade nyhetsartiklar: