Ovako vinnare av Svensk Vindenergis Elektrifieringspris 2023

Nyligen fick Ovako ta emot Svensk Vindenergis nyinstiftade Elektrifieringspris. Ovako uppmärksammas bland annat för sitt gedigna arbete med sin fossilfria vätgasanläggning för uppvärmning av stål. Företagets långsiktiga mål har gjort att Ovako tagit en viktig roll i arbetet med att gynna elektrifieringen inom industrin.

Svensk Vindenergi, en organisation som främjar hållbar energi i Sverige, har utsett Ovako till vinnare av Elektrifieringspriset 2023. Utmärkelsen instiftades för att uppmärksamma goda initiativ och hedra de som spelar en aktiv roll i att främja elektrifiering inom industrin, samt bidrar till Sveriges klimatomställning. Priset delades ut till Ovako den 17 oktober 2023 under konferensen VIND2023. 

Ovako har visat att elektrifieringen pågår på riktigt, bland annat genom företagets fossilfria vätgasanläggning för uppvärmning av stål. Anläggningen är den första i sitt slag och med denna typ av genombrott tar Ovako en tydlig roll i arbetet för elektrifiering och konkurrenskraft.

– Ovako har sedan länge drivit en elektrifiering av sin verksamhet. Den sista masugnen lades ned 1978 och vår värmebehandling är redan elektrifierad. Med vätgas från elektrolys tar vi det slutliga steget i vår elektrifiering och fortsätter vår resa mot noll utsläpp. För att säkra detta och liknande satsningar behövs kostnadseffektiv fossilfri elkraft. Ytterst är det en fråga om snabbt genomförbara miljöåtgärder, samt säkrad industriell konkurrenskraft, arbetstillfällen och välfärd, säger Marcus Hedblom, vd för Ovako Group.

2023 är på väg att bli det varmaste året någonsin. Elektrifieringen av industrin och transporterna är en avgörande del för att Sverige ska klara klimatomställningen, samtidigt som vi stärker vår konkurrenskraft. För järn- och stålindustrin är tillgången till fossilfri el en prioriterad fråga och omfattande investeringar görs för att ställa om industriella processer för att minska klimatpåverkan.

Mer om Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för vindkraft, med ca 150 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Målet är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle

Mer fakta om Ovakos satsning

En del av Ovakos utvecklingen utförs med stöd från Energimyndigheten och Europeiska unionen samt samarbetspartners som Volvokoncernen, Hitachi Energy, H2 Green Steel och Nel Hydrogen.