Ovako blir partner i Polestar 0-projektet

Polestar 0-projektet har som målsättning att producera en klimatneutral personbil senast 2030. Nu går Ovako in som samarbetspartner för att förverkliga den ambitiösa målsättningen.

Ovako tillverkar rent, högkvalitativt specialstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Ovakos roll i Polestar-0-projektet blir att maximalt försöka minska koldioxidavtrycket i råvaruleden. Foto: Ovako.

För att klara klimatutmaningarna och nå det slutliga målet om noll koldioxidutsläpp har Ovako åtagit sig att samarbeta för att förverkliga Polestar 0-projektets produktion av en klimatneutral personbil senast 2030.

Ovako, som producerar stål i en verksamhet som är helt koldioxidneutral och med produkter som till mer än 97 procent består av återvunnet stålskrot, vill på så vis fortsätta bolagets resa mot lägsta möjliga koldioxidavtryck.

– För att öka våra ansträngningar ytterligare har vi bestämt oss för att anta utmaningen och delta i Polestar 0-projektet och samarbeta med Polestar får att nå deras djärva mål om att producera en helt klimatneutral personbil senast 2030, säger Marcus Hedblom, vd Ovako, i ett pressmeddelande från Ovako.

Ovakos roll i projektet blir att satsa mer resurser på att maximalt minska koldioxidavtrycket i råvaruleden. Dels genom uppströmseffekter av legeringsinnehåll i stålet. Dels genom ökad återanvändning av interna restprodukter, vilket gör att behovet av jungfruliga råvaror ytterligare minskar.

– Ett så här ambitiöst projekt kräver partners som ligger i framkant inom sina branscher och som engagerar sig totalt i vår djärva vision. Den expertis på specialstål som Ovako kommer att bli ovärderlig i vårt uppdrag, säger Hans Pehrson, ledare för Polestar 0-projektet.

Se även: