SSAB och Polestar utforskar möjligheterna att ersätta fler material med stål i klimatneutralt fordon

SSAB och svenska Polestar ska samarbeta för att skapa en klimatneutral personbil. Samarbetet kommer att utforska alla möjligheter med SSAB:s fossilfria stål, både i syfte att ersätta konventionellt stål som normalt används i bilar, samt försöka ersätta andra material som har ett betydande koldioxidavtryck.

Foto från SSAB och foto från Polestar.

SSAB fortsätter att presentera viktiga strategiska samarbeten där möjligheterna med det fossilfria stålet kan utforskas. Det senaste samarbetet är med Göteborgsbaserade Polestar som ska tillverka en klimatneutral personbil till år 2030 och för vilken det fossilfria stålet från SSAB minskar koldioxidutsläppen från de material som ska användas i tillverkningen.

– Vi vill stödja våra kunder i deras mål att stärka sin konkurrenskraft och marknadsposition och samtidigt hjälpa dem att i stort sett eliminera sitt koldioxidavtryck. Transportsektorn har en stor möjlighet att göra skillnad och vi är mycket glada över att få samarbeta med Polestar kring dessa frågor, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB.

Samarbetet ska utforska alla möjligheter med SSAB:s fossilfria stål, både i syfte att ersätta konventionellt stål som normalt används i bilar, och i försök att ersätta andra material som har ett betydande koldioxidavtryck.

Ta del av pressmeddelandet på SSAB:s webbplats: SSAB samarbetar med Polestar kring utveckling av en klimatneutral bil

– För den hållbara omställningen, inte minst minskade koldioxidutsläpp, behöver vi använda mer, inte mindre mängd stål. SSAB:s samarbete med Polestar är ytterligare ett exempel på att stål blir en nyckelkomponent i omställningen av en hel värdekedja. Det är dessutom oerhört intressant att följa vilka andra material som kan ersättas i personbilen, i syfte att minska de fossila utsläppen, säger Annika Roos, vd på Jernkontoret.

Mer om Polestar 0-projektet på Metalliska materials programkonferens

Polestar 0-projektet är Polestars ambitiösa målsättning att skapa den första verkligt klimatneutrala bilen till 2030, vilket tillkännagavs i företagets första årliga rapport, publicerad i april 2021. Polestar 0-projektet syftar till att minska koldioxidutsläppen genom att förändra sättet som bilar tillverkas på. Tillvägagångssättet kommer att omfatta samarbete genom hela utvecklingsprocessen och värdekedjan, från leverantörer till återförsäljare.

Till Metalliska materials programkonferens den 16 mars kommer företrädare från Polestar att berätta mer om klimatneutrala fordon och Polestar 0-project. Läs mer om programmet och anmälan här