Stort intresse när näringsutskottets representanter diskuterade IED

Risk för dubbelregleringar och att lägga krokben för den pågående gröna omställningen. Det var två farhågor som lyftes när näringsutskottets ordförande och vice ordförande, Lars Hjälmered (M) och Anna-Caren Sätherberg (S) diskuterade EU:s industriutsläppsdirektiv i ett kunskapsseminarium arrangerat av Jernkontoret, Svenskt Näringsliv, Skogsindustrierna, Svenska Gjuteriföreningen och IKEM.

Jernkontorets forskningschef Eva Blixt modererade samtalet, där Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy på Svenskt Näringsliv; Anna-Caren Sätherberg (S), vice ordförande näringsutskottet och Lars Hjälmered, ordförande i näringsutskottet, deltog. 

Det pågår ett intensivt arbete i EU med både ny lagstiftning och många revideringar av befintliga direktiv, arbete för att göra den gröna given möjlig. En av dessa processer är revideringen av Industriutsläppsdirektivet, IED. I revideringen av IED har EU-kommissionen lämnat 180 förslag på förändringar.

Under onsdagen bjöd Jernkontoret, Svenskt Näringsliv, IKEM, Skogsindustrierna och Svenska Gjuteriföreningen in till ett kunskapsseminarium om IED tillsammans med näringsutskottets ordförande Lars Hjälmered (M) respektive vice ordförande Anna-Caren Sätherberg (S). Seminariet, med över 150 anmälda, fokuserade på näringspolitikens roll i revideringen av IED och förslagen kopplade till innovation, energi, klimat, cirkulär ekonomi och nya aktiviteter och sektorer för IED.

– Jag känner utmaningar i och med att det är väldigt många lagstiftningar, väldigt mycket som ska jobbas ihop så att vi som lagstiftare sen också ser till så att det inte blir dubbelreglering eller felverkan. För är det någonting som händer i Sverige just nu så är det ju den klimatsmarta gröna industrin som vi är så enormt stolta över och allt som händer. Den utvecklingen och innovationskraften måste fortsätta, sa Anna-Caren Sätherberg under diskussionen.

– Min oro, ska jag säga, det är ju att det här blir dubbel- och trippelreglering på olika sätt. […] Man riskerar att både reglera klimatutsläpp och samtidigt ska det vara ett handelssystem, sa Lars Hjälmered under samtalet.

– Kunskapsseminariet är en del i Jernkontorets arbete med att synliggöra revideringen och aktivera svenska politiker att vara med och påverka redan nu. Jag är mycket glad över att näringsutskottets ordförande och vice ordförande tar frågan på allvar, för utan verksamhetstillstånd har vi ingen verksamhet i Sverige, sa Eva Blixt, forskningschef på Jernkontoret och moderator av seminariet i en kommentar efteråt.

Även vägen framåt för det svenska arbetet med IED diskuterades. Bland annat lyftes förslaget om en referensgrupp, något som inte finns idag.

– De här stuprören som vi ibland ändå har i Sveriges riksdag, och som också finns på andra ställen i samhället, det vill säga att ett utskott kanske hanterar frågan bredare än vad andra utskott gör, gör att jag känner att vi måste kanske gifta ihop oss på ett lite tydligare sätt och naturligtvis också tillsammans med er [i näringslivet] och hela tiden jobba tillsammans, sa Anna-Caren Sätherberg.

– Det här kanske jag borde veta men jag ställer mig frågan om det finns någon referensgrupp i Regeringskansliet, jag tänker, finns det inte det så kan man ju tycka att ett bra steg i processen nu kanske vore att regeringen tillsatte en bredare referensgrupp med olika departement och hög närvaro från näringsliv och näringslivsorganisationer för att så att säga samla kompetensen. Det tycker jag vore en rimlig åtgärd i sådana fall, konstaterade Lars Hjälmered.

Se seminariet, 60 minuter, i efterhand.

Eva Blixt i intervju hos Altinget om revideringen av IED

Inför kunskapsseminariet om IED gjorde Altinget en intervju med bland andra Eva Blixt, forskningschef på Jernkontoret, och en av få experter i Sverige på just IED.

Läs hela artikeln hos Altinget här. 

Mer information

Läs gärna mer om vad IED är och om Jernkontorets arbete för ett teknikneutralt och effektivt IED: