Stort intresse för julkalendertävling – här är de 24 vinnarna

Inför julen övergick Jernkontorets informationskampanj om #stålnytta i en decemberupplaga, dvs. en julkalender med dagliga frågor kopplade till innehållet. Sammanlagt har omkring 650 svar inkommit.

Varmt tack till alla er som har deltagit i Jernkontorets julkalendertävling!
Och stort grattis till er 24 som har vunnit!


Vinnarna har kontaktats via e-post med uppmaning om att med vändande mejl skicka sina adressuppgifter till oss på Jernkontoret så att vi kan skicka priset per post.

Nedan presenteras de rätta svaren och alla vinnare.

Daglig vinnare har lottats fram bland de inskickade rätta svaren.

 

1 december: Stål är 100 procent återvinningsbart

Stål är 100 procent återvinningsbart och stålskrot är därför en viktig råvara för att tillverka nytt stål, men även järnmalm behövs som råvara. Varför tillverkas inte allt stål genom att återvinna skrot?

Rätt svar: Järnmalm behövs för att det inte finns tillräckligt mycket skrot

Vinnare: Merja Myllykoski, Boden

 

2 december: "Minska koldioxidutsläppen globalt genom ökad stålproduktion i Sverige"

Enligt Göran Nyström på Ovako finns två aspekter på stål som du som konsument bör hålla koll på. Vilka två?

Rätt svar: Prestanda och koldioxidavtryck

Vinnare: Karin Enoksson, Helsingborg

 

3 december: Svenskt stål skapar hållbara hem

I stålplåt från SSAB som är färgbelagd har stora delar av lösningsmedlet i färgen ersatts med svensk rapsolja. Den patenterade beläggningen medför både miljöfördelar och ökad prestanda. I vilken svensk ort färgbeläggs stålet?

Rätt svar: Finspång

Vinnare: Pekka Karvonen, Imatra (Finland)

 

4 december: Metallpulver ger lite spill och lågt klimatavtryck

Att tillverka produkter av metallpulver framhålls ofta som resurs- och materialeffektivt. Eftersom pulvret kan pressas eller printas till nära färdig komponentform kan flera energikrävande processteg och materialspill undvikas. Hur blir det flytande stålet till pulver i filmen? *

Rätt svar: Flytande stål finfördelas med hjälp av gas eller vatten.

Vinnare: Catharina Fredriksson, Oxelösund

 

5 december: "Vi har en jättefördel i Sverige, vi lär tidigt våra elever att problemlösa och tänka själva"

Suzuki Garphyttan tillverkar högkvalitativa trådprodukter. Bilindustrin har länge varit deras största marknad, men nu siktar företaget på nya marknadsnischer. Malin Hallberg nämner i artikeln två, vilka?

Rätt svar: Medicin + klimat- och energiområdet

Vinnare: Nicole Namousi, Stockholm

 

6 december: Vackra, rostfria stålbroar står längre med mindre klimatavtryck

Det finns många miljöfördelar med att använda svenskt höghållfast rostfritt stål för att bygga en bro. Det har många brobyggare världen över upptäckt. I filmen visas en bro av svenskt stål i Singapore. Vad heter bron?

Rätt svar: The Helix

Vinnare: Amelie Norrby, Sandviken

 

7 december: Stålproduktionens restprodukter kommer till användning

Hela 80 procent av stålindustrins restprodukter används. Visionen är att inget annat än samhällsnyttiga produkter ska lämna företagen, därför pågår ett ständigt arbete med att öka användningen och hitta nya användningsområden för restprodukter. I filmen nämns ett område som är under utveckling, vilket? 

Rätt svar: Rening av avloppsvatten

(De andra två svarsalternativen är också exempel på hur restprodukterna kan användas, tyst och slitstark asfalt samt återuppbyggnad av korallrev, men dessa nämns inte i filmen.)

Vinnare: Lennie Jansson, Linköping

 

8 december: "Vi ställer om för att på riktigt, drastiskt minska koldioxidutsläppen i Sverige"

Era Kapilashrami är stolt över sin arbetsgivare SSAB som nu satsar på att ställa om till fossilfri stålproduktion. Inom HYBRIT-projektet arbetar forskare för att hitta lösningar för vätgasbaserad järnproduktion. Målet är att ersätta dagens masugnar som genererar mycket koldioxid med HYBRIT-processen som bara genererar vatten. Det kan minska Sveriges totala koldioxidutsläpp rejält. Hur stor nationell minskning räknar projektet med?

Rätt svar: 10 procent

Vinnare: Pouyan Pirouznia, Stockholm

 

9 december: Tänk om alla kylskåp, i hela världen, hade en svensk bladventil

Stålkvaliteten i den lilla bladventilen som sitter i kompressorn i ett kylskåp, en frys eller en luftkonditionering, är avgörande för dess livslängd och energieffektivitet. På vilket sätt belastas stålet i ventilen, med andra ord vad måste det tåla?

Rätt svar: Upprepad böjning

Vinnare: Monika Rolinska, Hägersten

 

10 december: "Konkurrenskraft finns i innovationer"

Tom Erikson på Sandvik Materials Technology gläds åt att företagets produkter både gör mänsklig och samhällsekonomisk nytta och att företaget har kommit långt inom cirkulär ekonomi. Hur stor andel är återvunnet material i stålet de producerar?

Rätt svar: 84 procent

Vinnare: Jonas Ivarsson, Höganäs

 

11 december: Du kan äta, åka på och klä dig i svenskt stål

Det finns stålnytta i väldigt många olika sammanhang, till exempel galaklänningar av stål som bidrar till att göra världen lite vackrare. Var är de färgade stålpaljetterna i klänningarna i filmen tillverkade?

Rätt svar: Munkfors

Vinnare: Christian Carlsson, Viken

 

12 december: Svenskt stål ger hållbara elmotorer

Ultratunn elektroplåt från Surahammar och komponenter av pulverstål från Höganäs gör elmotorn effektivare och bidrar till att laddningen räcker längre. Där den grå bilen i filmen är parkerad finns ingen laddstolpe, var är den parkerad?

Rätt svar: På stranden

Vinnare: Marie Lindberg, Hofors

 

13 december: "Vi måste räkna på livscykelkostnaden"

Thérèse Bodén på Outokumpu Prefab anser att vi måste tänka långsiktigt och cirkulärt i alla steg i samhället för allt som vi producerar och bygger. Till exempel som när ett buddisttempel skulle byggas för att hålla i 1000 år. Outokumpu levererade rostfritt duplext stål till bygget. Vilken typ av produkt levererade de?

Rätt svar: Armeringsjärn

Vinnare: Peter Åström, Sollentuna

 

14 december: Ståltråd klappar i hjärtan över hela världen

Den medicinska tråden som har utvecklats i Sandviken har till uppgift att vara signalledning mellan hjärtat och pacemakern. Till var i hjärtat sänder pacemakern elektriska impulser? *

Rätt svar: Hjärtats kammare

Vinnare: Hojjat Fadayi, Göteborg

 

15 december: Lättare fordon = mindre energiåtgång = mindre koldioxidutsläpp

Det finns många fördelar med att tillverka skogsmaskiner med delar av svenskt höghållfast stål. Vilka delar av maskinen beskrivs i filmen? *

Rätt svar: Chassi, kranarm, hasplåt och skärhuvud

Vinnare: Christian Erlandsson, Fjärås

 

16 december: "Vi har en av de mest innovativa stålindustrierna i världen”

Eva Blixt på Jernkontoret har medverkat i arbetet med att utveckla ett styrmedel för att uppnå hållbarhet, en slags "samhällsnyttokompass". Planen är att den ska lanseras nästa år. Vad heter kompassen?

Rätt svar: Agenda 2030-kompassen

Vinnare: Roland Dahl, Lycksele

 

17 december: Vägen mot klimatneutralt

Svensk stålindustri har som mål att alla stålprodukter som tillverkas ska vara klimatneutrala, dvs de ska inte ha någon påverkan på klimatet. Vad kallas metoden som används för att bedöma en produkts miljöpåverkan?

Rätt svar: Livscykelanalys

Vinnare: Arto Gaidarzjiskij, Åmål

 

18 december: Båt av höghållfast, rostfritt stål bidrar till friskare hav

Vanliga båtar, särskilt de som ligger i havet, brukar behöva bottenmålas med färg som kemiskt eller fysikaliskt verkar så att havstulpaner och alger inte fäster på botten. SSY:s båtar av svenskt rostfritt stål behöver inte bottenfärg. Hur kommer det sig?

Rätt svar: Stålet är spegelpolerat och så blankt att havstulpaner och alger inte fäster så bra

Vinnare: Christina Eriksson, Borlänge

 

19 december: Ståltråd bidrar till tystare röntgenapparater

Ståltråd från Garphyttan minskar ljudnivån på röntgenapparater. Tråden gör att något i röntgenapparaten snurrar smidigare. Vad är det som snurrar?

Rätt svar: Kullager

Vinnare: Ted Ekblom, Örebro

 

20 december: "Vi måste tänka mer cirkulärt"

Enligt Karin Östman på Jernkontoret har svenska stålföretag hög klass på sin produktutveckling. Sverige är en ledande nation när det gäller tillverkning av höglegerade specialstål för avancerade konstruktioner, men mätt i producerade ton är Sverige ett ganska litet stålland. Hur stor andel av världens producerade stål tillverkas i Sverige?

Rätt svar: 0,3 procent

Vinnare: Annika Kjellsson Lind, Umeå

 

21 december: Om kampanjen #stålnytta

Svensk stålindustri har en gemensam vision för 2050 och arbetar för att produktionsprocesser och produkter ska bidra till samhällsnytta och till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål. Hur lyder den gemensamma visionen?

Rätt svar: Stål formar en bättre framtid

Vinnare: Elisabeth Ramnehed, Höganäs

 

22 december: Ringar av stål ger mer fossilfri vindkraft

Det är klimatsmart att i vindkraftverk använda ringar av stål tillverkade i Hofors av återvunnet stålskrot. Var i Sverige ligger Hofors?

Rätt svar: I Gästrikland

Vinnare: Stefan Mogard, Gävle

 

23 december: "Materialutveckling är viktigt för mänsklighetens hållbarhetsresa"

Lars Hultman arbetar på Höganäs AB. Företaget var tidigt ute med att utveckla ett mjukmagnetiskt järnpulver som nu används i många i elektromagnetiska applikationer världen över. Till exempel inom el- och hybridbilindustrin och i sol- och vindkraftsindustrin. När började Höganäs utveckla mjukmagnetiskt järnpulver?

Rätt svar: På 1990-talet

Vinnare: Anita Larsson, Kungsör

 

24 december: En konkurrenskraftig stålindustri skapar välfärd

Att svensk stålindustri på flera områden hör till toppskiktet i stålvärlden har flera förklaringar: starka band till bruksorterna och lokalsamhället, materialutveckling, skarpa miljökrav och säkra arbetsförhållanden, smart och högteknologisk ingenjörskonst samt tillgång till fossilfri energi. I filmen nämns ytterligare en förklaring, vad?

Rätt svar: Modiga innovationer

Vinnare: Stefan Uhlin, Stockholm

 

#stålnytta