SSAB, Ovako och Volvo presenterar världens första fordon av fossilfritt stål

Idag avtäcktes världens första fordon av fossilfritt stål, som tillverkats av Volvo med fossilfritt stål från SSAB. Genom ett ”Green steel collaboration” ska samarbetet för fossilfrihet stärkas genom hela värdekedjan. Bakom initiativet står Volvo, SSAB och Ovako som genom nya affärsmodeller och innovation ska bidra till att göra samhället fossilfritt. Fordon som avtäcktes idag är inte bara bevis på att det är möjligt att göra fordon av fossilfritt stål – utan också på att det går att göra snabbt.

I augusti levererade SSAB det första fossilfria stålet till Volvo och på bilden visas det första fordonet av fossilfritt stål, vilket Volvo tillverkade på mindre än två månader. På bilden Melker Jernberg, Executive Vice President på Volvo Group och Martin Lindqvist, vd på SSAB.

Under lanseringen av samarbetet deltog EU-kommissionär Thierry Breton med ansvar för den europeiska inre marknaden. Han konstaterade att svensk industri har bevisat att fossilfrihet genom hela värdekedjan, från gruva till fordon, är möjlig. SSAB, OVAKO och Volvo utgör alla ledare och inspiratörer för resten av världen.

SSAB:s vd Martin Lindqvist, Ovakos vd Marcus Hedblom och Volvos vd Martin Lundstedt deltog under lanseringseventet och beskrev bland annat den stolthet som genomsyrar företagen i takt med att satsningar på fossilfrihet går från vackra ord till efterfrågade produkter på marknaden.

Se hela lanseringseventet i efterhand här.

Bild: Marcus Hedblom, vd Ovako beskriver vätgassamhället.

Under lanseringseventet beskrev Marcus Hedblom, vd på Ovako, vätgassatsningen som sker med utgångspunkt i Hofors. Han beskrev vilka partners som påverkas och som deltar i samarbetet. Vätgassamhället utgör en nyckel för omställningen till fossilfrihet.

Bild: Melker Jernberg, Executive Vice President på Volvo Group, och Martin Lindqvist, vd på SSAB.

I samtal med Melker Jernberg, Executive Vice President på Volvo Group, visar Martin Lindqvist, vd på SSAB, fossilfritt stål som levererades från SSAB till Volvo i augusti 2021. Av stålet byggde Volvo, på mindre än två månader, världens första fordon av fossilfritt stål.

Foto: Volvo Group. Världens första fordon av fossilfritt stål. Under lanseringseventet berättade Volvo att fler fordon av fossilfritt stål kommer ut på marknaden under 2022. 

Bild: Martin Lundstedt, vd på Volvo, talade med näringsminister Ibrahim Baylan om vad politiken måste göra för att understödja innovation och vilka förutsättningar som politiken måste ge industrin för fortsatt omställning.

Om Green steel collaboration:

Inom partnerskapet med SSAB kommer Volvo Group att bana väg för ett mer hållbart transport- och infrastruktursystem genom att samarbeta med SSAB om utveckling, serieproduktion och kommersialisering av världens första fordon av fossilfritt stål. För företag som är engagerade i att begränsa sitt fotavtryck och koldioxidutsläpp är det absolut nödvändigt att se bortom sin egen verksamhet för att identifiera möjligheter till förbättringar både upp och ner i leveranskedjan. Genom att kräva bättre, mer hållbara produkter kan vi vara drivkraften för förändring.

Läs mer om dessa samarbeten: