Kort kommentar till Energimyndighetens förslag för den svenska vätgasstrategin

Järn- och stålindustrin välkomnar i stort Energimyndigheten förslag till vätgasstrategi och återkommer med synpunkter på detaljerna. Jernkontorets energiexpert Pär Hermerén understryker att koppling till den elektrifieringsstrategi som ska presenteras inom kort är helt avgörande för vätgas i stor skala.

Jernkontorets energiexpert, Pär Hermerén, kommenterar Energimyndighetens förslag för den svenska vätgasstrategin. Foto: Pia Nordlander. Illustration: Daniel Anundi, Energimyndigheten.

Den 26 november presenterade Energimyndigheten förslag på nationell strategi för fossilfri vätgas. Ta del av förslagen på Energimyndighetens webbplats.

Vätgasstrategins koppling till den elektrifieringsstrategi som ska presenteras av regeringen inom kort är helt avgörande för vätgas i stor skala.

– Energimyndighetens förslag till strategi utgår från viktiga parametrar för vad en fossilfri vätgasproduktion kan göra för samhället. Myndigheten har också helt rätt i att framgången blir avhängigt en kraftigt utökad fossilfri elproduktion till konkurrenskraftiga kostnader i hela landet, säger Pär Hermerén, energiexpert på Jernkontoret.

Ett fungerande vätgassamhälle förutsätter bransch- och aktörsöverskridande samarbeten.

– Vätgasens betydelse för hela energisystemet förutsätter ett brett samarbete mellan samhällets aktörer framöver i syfte att utveckla produktion och marknad för en kostnadseffektiv tillgänglighet, säger Pär Hermerén.

– Vi omfamnar även slutsatserna kring att en lyckad utveckling kommer att leda till ökade möjligheter för industriella investeringar som leder till både svensk och global klimatnytta, samt ökade arbetstillfällen. Sen måste vi få återkomma till detaljerna och avser att vara en bidragande part i det fortsatta arbetet, avslutar Pär Hermerén.

Vätgaskedjan.jpgVätgaskedjan. Illustration av Daniel Anundi, Energimyndigheten.


Läs mer om vikten av vätgas och en säker elförsörjning för järn- och stålindustrin i Sverige

I Hofors samarbetar bland andra Ovako, H2 Green Steel och Volvo i etableringen av Sverige största vätgasanläggning. Läs mer: Ovako och H2 Green Steel storsatsar på fossilfri vätgas 

Frågan om en säker elförsörjning är en av fyra prioriterade politiska frågor för järn- och stålindustrin just nu. Läs mer under Vi tycker