Efterfrågan ökar mer än väntat – men Kina bromsar in

Enligt ny bedömning från World Steel Association förväntas stålefterfrågan i världen öka med 4,5 procent under 2021 och ytterligare 2,2 procent under 2022. En snabb återhämtning i stålanvändande sektorer efter covid-19-pandemin har lett till att efterfrågan ökar. I Sverige har järn- och stålindustrin återhämtat sig relativt snabbt.

World Steel Association (Worldsteel) har uppdaterat sin prognos över stålanvändningen, Short Range Outlook, för 2021 och 2022. Enligt Worldsteel förvänts efterfrågan på stål att öka med 4,5 procent 2021 och nå 1 855,4 miljoner ton efter en tillväxt på 0,1% under 2020. År 2022 väntas efterfrågan på stål att öka ytterligare med 2,2 procent till 1 896,4 miljoner ton.

– Under 2021 har vi sett en starkare återhämtning av stålefterfrågan än väntat, vilket gör att vi har reviderat upp vår prognos över hela linjen utom för Kina, säger Al Remeithi, ordförande för Worldsteel Economics Committee.

Hög aktivitet hos tillverkningsindustrin parat med uppdämd efterfrågan är de främsta anledningarna till ökad efterfrågan. Redan starka ekonomier har överträffat tidigare förväntningar med en större marginal än utvecklingsekonomierna. Bakgrunden är bland annat en snabb och omfattande vaccination som minskat spridning av covid-19 samt statliga stödåtgärder för att bromsa de skadliga effekterna på ekonomin under pandemin.

– I Sverige backade stålanvändningen med 17,5 procent under 2020 men under det första halvåret i år visade sig återhämtningen även här då användningen ökade med 16,7 procent jämfört med samma period i fjol, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionen av råstål i Sverige är nästan tillbaka till nivåerna innan covid-19-pandemin bröt ut i slutet av första kvartalet 2020.

– För svensk järn- och stålindustri, som exporterar större delen av sin produktion, kan vi konstatera att produktionen ligger drygt 8 procent högre än 2020 efter årets första 9 månader. Men med hänsyn till pandemin är det svårt att göra vettiga jämförelser med förra året. Det är mer relevant att jämföra med 2019 och i den jämförelsen ligger vi just nu 7,5 procent lägre, avslutar Mathias Ternell.

 

Ta del av Worldsteels hela rapport:
Worldsteel Short Range Outlook October 2021

Läs mer om årets produktionsstatistik för Sverige:
Ökad stålproduktion i september, pressmeddelande från Jernkontoret, 2021-10-12

Se även: Branschfakta och statistik