Ökad stålproduktion i september

Under september ökade svensk råstålsproduktion med 8 procent. Sammanlagt producerades 918 tusen ton råstål  under det tredje kvartalet, vilket är en ökning med drygt 14 drygt procent jämfört med i fjol.

Värmningsugn för göt vid Uddeholms AB i Hagfors. Foto: Pia Nordlander, Jernkontorets bildbank.

Under september månad producerade järn- och stålindustrin i Sverige sammanlagt 420 tusen ton råstål, motsvarande en ökning på 8,0 procent jämfört med september 2020.

Hittills under året har företagen producerat 3 159 tusen ton råstål. Det är 8,6 procent mer än motsvarande period förra året.

Den sammanlagda råstålsproduktionen under årets tredje kvartal landade på 918 tusen ton råstål, vilket är 14,4 procent mer än det tredje kvartalet 2020.

– Trots underhållstopp över sommaren har det varit ett stabilt tredje kvartal, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.