Framtidsinriktat och engagerande på Metalliska materials programkonferens

Metalliska materials programkonferens bjöd på intressanta framtidsspaningar inom högaktuella områden såsom fossilfri ståltillverkning och andra gröna industrisatsningar, vätgasanvändning, innovativa material och tillverkningstekniker. Konferensen spelades in och kan ses i efterhand.

Den 17 mars höll det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material sin årliga programkonferens. Konferensen sändes via Youtube och lockade en rekordstor publik på drygt 250 personer. Via en app ställde den engagerade publiken mängder av bra och insiktsfulla frågor till talarna, som moderator Maja Boström, kommunikationsdirektör på Jernkontoret, i mån av utrymme framförde till talarna.

Hela konferensen spelades in och kan ses i efterhand på Metalliska materials webbplats 

Programkonferensen inleddes med att Lotta Sörlin, biträdande programchef och Rasmus Östlund, projektkoordinator inom Metalliska materials programkontor, presenterade aktuella händelser inom forskningsprogrammet. De lyfte det gångna årets viktigaste händelser och talade om hur den närmaste framtiden ser ut för Metalliska material och dess forskningsprojekt.

Nästa del gick under titeln ”Framtida forskningssatsningar”. Gert Nilson, programchef för Metalliska material och teknisk direktör på Jernkontoret, berättade om regeringens forskningsproposition och vad den kan komma att innebära för metallbranschens forskning och de strategiska innovationsprogrammen. Han talade även om hur version 2.0 av de innovationsprogrammen kan komma att se ut.

Sedan talade Milan Elkerbout, från den Bryssel-baserade tankesmedjan CEPS. Han tog bland annat upp gröna europeiska industrisatsningar och han lyfte i synnerhet forskningssatsningen Clean Steel Partnership.

Maja-Boström-och-Milan-Elkerbout.jpg

Moderator Maja Boström och Miles Elkerbout som deltog via länk från Bryssel.

En av de delar av konferensen som i förhand genererade ett stort intresse var programpunkten ”Stål och vätgas – ett framtidsperspektiv”. Där talade först Maria Persson Gulda, teknisk direktör på nya och mycket aktuella H2 Green Steel. Hon berättade om det nya bolagets satsning på tillverkning av fossilfritt stål, hur företaget och investerarna ser på framtiden och vilken roll som vätgasen spelar i den nya tekniken.

Maria-Persson-Gulda,-H2-Green-Steel.jpg

Sedan följde Jörgen Westlinder, avdelningschef inom FoU på Sandvik Materials Technology, som fokuserade på hur vätgasen kan användas inom metallindustrin och runt ett framtida vätgassamhälle.

Konferensen gick vidare med Tue Beijer och Jonas Nyvang, som presenterade det nyligen avslutade projektet StilRide. De berättade om den innovativa tekniken – robotiserad origami – som projektet har använt för att av vikt rostfri plåt skapa den designmässigt spännande el-scootern som i nästa steg ska lanseras på marknaden.

stilride.jpg

Nästa ämne var ”Additiv tillverkning: Nuläge och framtid”, där Slawomir Koenig och Håkan Brodin, båda från Siemens Energy pratade om Siemens arbetar med additiv tillverkningsteknik, till exempel 3D-printing, och hur de ser på framtiden för tekniken. Sedan talade Annika Strondl, chef för pulvermaterial och additiv tillverkning på forskningsinstitutet Swerim, om projektet FURAM (Uppföljning av forskningsbehov för industrialisering av additiv tillverkning i metall) och dess färdplan för framtida additiv tillverkning i Sverige.

Annika-Strondl,-Swerim.jpg

Annika Strondl på Swerim talade bland annat om utmaningarna inom additiv tillverkning.

Konferensens sista ämne handlade om hur det spännande materialet grafen kan samverka med metaller. Jon Wingborg från det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen och Mamoun Taher, vd på Graphmatech stod för denna programpunkt. De talade bland annat om hur Metalliska materials program-kollega SIO Grafen jobbar, användningsområden för grafen och sätt som grafen och metaller kan användas tillsammans inom olika projekt.

Utmärkelser

Konferensen avslutades med den traditionsenliga prisutdelningen. I år delades det ut priser för både 2020 och 2021, eftersom prisutdelningen inte rymdes under 2020 års nedkortade programkonferens.

 • Projektstödens hederspris för bästa rapport
  2020: Projektet New Card.
  2021: Projektet DiffDam.
 • Årets överlämning
  2020: Projektet Duweltool.
  2021: Projektet StilRide.
 • Årets brobyggare
  2020: Torbjörn Narström, SSAB
  2021: Hans Magnusson, Swerim.

Motiveringarna till utmärkelserna finns publicerade på metalliskamaterial.se

Projektpresentationer

Seminarier för presentationer av olika projekt inom Metalliska material har planerats in för sju tillfällen under våren, onsdagar kl 13.00 med start den 21 april 2021. För mer information om dessa seminarier och anmälan om deltagande, se metalliskamaterial.se