Eva Blixt värnar svensk industri när IED revideras

I senaste numret av Stenkoll, en tidning från Sveriges bergmaterialindustri (SBMI), går det att läsa en längre intervju med Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor och forskningschef på Jernkontoret.

Just nu revideras EU:s industriutsläppsdirektiv (IED, Industri Emissions Directive) som en del i Den europeiska gröna given för att göra om direktivet i linje med klimat- och energipolitiken (Fit for 55) och bidra till en cirkulär ekonomi. 

Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor och forskningschef på Jernkontoret, är en av få experter i Sverige när gäller IED. Nu representerar hon dessutom det europeiska stålindustriförbundet Eurofer i fokusgruppen om innovation i revideringen av IED och i vissa andra frågor representerar hon Business Europe.

– Jag kan förstå att EU-kommissionen vill bredda direktivet. Det är inte förvånande. Utvärderingen av IED visar att det levererat och åstadkommit resultat i form av minskade utsläpp. Det är en förklaring till önskemålet att fler sektorer ska med, säger Eva Blixt, i en intervju om IED i senaste numret av Stenkoll.

– Men. Vi ser stora risker med att göra direktivet mer omfattande. För många nya pålagor riskerar effektiviteten och vi tror dessutom inte att ett bredare IED skulle innebär några stora förbättringar för miljön, fortsätter Eva Blixt.

Förslag att reglera val av teknik och innovation

Jernkontoret arbetar för att säkerställa ett fortsatt effektivt IED. Hotet om reglering av vilken ny teknik eller innovation som ska användas skrämmer järn- och stålindustrin.

– Jag är glad för att jag får representera Eurofer. Förslaget om att reglera vilken teknik eller vilka innovationer som måste användas gör mig mörkrädd. Utvecklingen av ny teknik sker inte genom att lagstiftaren väljer ut ny teknik och teknikneutralitet måste fortsatt gälla för IED, säger Eva Blixt som deltar i en fokusgrupp om innovation i IED redan den 8 juni.

I revideringen har det dessutom lagts fram idéer om bindande konsumtionsvärden på till exempel energi.

– EU-kommissionens förslag om att ställa krav på hur mycket energi och vatten som får användas riskerar att förhindra produktion av avancerade stålsorter och fortsatt innovation, vilka bidrar till nödvändig hållbar utveckling. För att bedriva verksamhet behövs ett tillstånd, men om kraven blir allt för omfattande i revideringen av IED, kommer det att bli svårt att få förnyade tillstånd. Utan tillstånd stannar basindustrins transformation i Sverige, säger Eva Blixt.

Politiken och industrin behöver agera gemensamt

Ett intensivt påverkansarbete behövs tidigt i revideringsprocessen. Jernkontoret, Eurofer och Svenskt Näringsliv är bara några organisationer som bidrar i arbetet med revideringen som pågår under detta år. Hoppet står också till att den svenska regeringen, riksdagsledamöter och Sveriges europarlamentariker ska agera för ett effektivt IED.

– Sverige behöver fortsatt stå upp för teknikneutralitet på samma sätt som vi gjorde förra gången direktivet reviderades. Jag hoppas att Regeringskansliet så snart som möjligt samlar en bred referensgrupp med flera olika departement. Här behöver industrin och regeringen samarbeta, avslutar Eva Blixt.

Innan sommaren kommer Jernkontoret att publicera en fallstudie för stål om konsekvenserna av ett breddat IED.

Läs mer om Industriutsläppsdirektivet (IED)