"Vi har redan ett intelligent formulerat IED" europeiskt samtal om industriutsläppsdirektivet

Eurofer arrangerade ett välbesökt webbinarium om EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) med Erik Bergkvist europaparlamentariker (S) och Eva Blixt, en av få svenska IED-experter. Samstämmighet om att IED fungerar väl och att revideringarna som EU-kommissionen föreslår innebär en alldeles för stor risk för ineffektivitet som kan förhindra den hållbara omställningen.

Eva Blixt forskningschef på Jernkontoret och ordförande för Eurofers IED-arbetsgrupp, Jacki Davis moderator, Erik Bergkvist socialdemokratisk europaparlamentariker REGI- och ITRE-utskotten i Europaparlamentet, Aliki Kriekouki, Senior Policy Officer – Industrial production, European Environmental Bureau och Tom Boonen, Policy Advisor, Industrial Emissions, Department of the Environment, Government of Flanders.

Den 8 september arrangerade den europeiska stålindustrins branschorganisation Eurofer ett välbesökt digitalt webbinarium om EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) som i praktiken är verksamhetstillstånd för mer än 50 000 anläggningar i EU. IED revideras fram till 2023 och under hösten 2021 pågår en viktig diskussion om de förslag till förändring som EU-kommissionen presenterat.

– Vi har redan ett intelligent formulerat IED, vi måste motverka överlappande reglering och idéer om att lagstifta fram innovation, sa Eva Blixt, en av få IED-experter i Sverige.

Sverige var väl representerat under samtalet med Erik Bergkvist, socialdemokratisk europaparlamentariker som sitter i både REGI- och ITRE-utskotten i Europaparlamentet och Eva Blixt, forskningschef på Jernkontoret och ordförande för Eurofers arbetsgrupp för just IED. Två svenskar i panelen var ingen slump, då svensk industri och även politik är särskilt insatta och aktiva i revideringen av direktivet.

– Klimatet kollapsar och vi måste fixa det. Viktigast för IED är att vara processen som ger oss den bästa tekniken vi kan, som kan ta fajten mot klimatkrisen, sa Erik Bergkvist.

Erik Bergkvist förordade enkelhet framför fler detaljer och att inte skapa system av dubbelreglering

– IED har fungerat väl genom att fokusera på det generella, snarare än detaljerna. Keep it simple, för breddar vi IED riskerar vi just enkelheten. […] Dubbelreglering innebär sällan att saker blir dubbelt så bra. Snarare att saker krockar. Vi måste funder på hur IED är mest användbart. Vi har redan ETS, som är långt ifrån perfekt, men det fungerar. Om vi lägger för mycket last på IED-vagnen kommer den att tippa, sa Erik Bergkvist.


Samstämmighet och oenighet

I flera frågor var panelen samstämmig, bland annat om behovet av att diskutera hur Sevilla-processen kan förstärkas. I Sevilla tas dokument fram som beskriver bästa tillgängliga tekniker och relaterade utsläppsnivåer (BAT) och det är viktigt att både bevara processen, men att modernisera den så att frågorna om klimat, energi och cirkulär ekonomi tas med även där.

I andra frågor var panelen inte alls överens. Europeiska miljöbyrån EEB framhöll vikten av att få in bindande utsläppsvärden för växthusgaser (GHG) i IED och förordade en strykning av artikel (9) som undantar ETS-sektorer från just bindande utsläppsvärden på GHG. Järn- och stålindustrin vill diskutera tekniker för minskade utsläpp av växthusgaser, men inte sätta bindande krav (ELV) i IED.

– Det blir sällan effektivt att kombinera ett marknadsbaserat instrument med så kallad command- and control-lagstiftning, sa Eva Blixt.

– Ett av mina viktigaste budskap var att bevara teknikneutralitet både för innovation och BAT, att lagstiftningen inte ska inte reglera detta. Varje anläggning är komplex och måste hitta de tekniker som passar just de egna förutsättningarna, sa Eva Blixt.

Sveriges IED-expert fick både inleda och avsluta samtalet

Många är de revideringar som förnärvarande pågår inom EU-samarbetet, i stort sett alla i syfte att möjliggöra den gröna given. En av dessa revideringar sker av IED. Panelsamtalet inleddes med en kort dragning som visade vad IED är idag och vad det riskerar bli om EU-kommissionens revideringsförslag blir verklighet.

IED-grafik.jpg

En av bilderna från Eva Blixts dragning visar hur komplext som IED riskerar att bli med några av de förslag som EU-kommissionen lagt fram.

– Det blev en livlig diskussion, vilket jag uppskattar. Jag tycker att det blev tydligt att IED fungerar väl, det är inte konstigt att EU-kommissionen vill bredda ett fungerande verktyg, men det innebär en alldeles för stor risk för ineffektivitet som kan förhindra den hållbara omställningen som vi just nu genomför och måste prioritera, sa Eva Blixt.

Fortsätta att följa revideringen av IED

Missade du Eurofers seminarierum? Se det i efterhand på Youtube.

Och läs gärna intervjun med Eva Blixt i S&P Global

Eller kan du helt enkelt inte få nog? Välkommen att anmäla dig till Jernkontorets kunskapsseminarium den 22 september med bland andra Jessica Polfjärd (M), europaparlamentariker, Hanna Westerén (S), riksdagsledamot och Eva BlixtLäs gärna mer om Jernkontorets arbete för ett teknikneutralt och effektivt IED: