Enighet om en tydlig svensk position för industriutsläppsdirektivet

Det rådde stor enighet om IED-frågans komplexitet när Jernkontoret bjöd in till kunskapsseminarium med europaparlamentariker Jessica Polfjärd (M), riksdagsledamot Hanna Westerén (S) och forskningschef Eva Blixt, Jernkontoret. Samsyn fanns också om vikten av en gemensam svensk position som tidigt förs fram och drivs gemensamt av både industrin och politiken. IED är inte ett perfekt direktiv, men förbättringsivern får inte leda till dubbelregleringar, riskera teknikneutraliteten eller sätta käppar i hjulet för den hållbara omställningen.

Deltagarna under kunskapsseminariet om IED var från vänster Hanna Westerén, (S), miljötalesperson och riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet, Jessica Polfjärd (M), europarlamentariker i ENVI-utskottet och huvudförhandlare i Europarlamentet för klimatlagstiftning från Fit-for-55, Eva Blixt, forskningschef och miljörådgivare på Jernkontoret och moderator Maja Boström, kommunikationsdirektör på Jernkontoret.

Den 22 september bjöd Jernkontoret in till ett digitalt kunskapsseminarium om EU:s industriutsläppsdirektiv (IED), det som i praktiken utgör verksamhetstillstånd för 50 000 verksamheter i EU, varav 1 200 i verksamheter i Sverige.

Se hela samtalet i efterhand här:  

Huvuddelen av seminariet var ett samtal med några av Sveriges nyckelpersoner för arbetet med IED, Jessica Polfjärd (M), europarlamentariker i ENVI-utskottet och huvudförhandlare i Europarlamentet för klimatlagstiftning från Fit-for-55, Hanna Westerén (S), miljötalesperson och riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet samt Eva Blixt, forskningschef och miljörådgivare på Jernkontoret.

– Det här har inte legat högst på vår agenda och varit ganska okänd materia. Jag är jätteglad att vi har det här seminariet så att vi har möjlighet att få perspektiven och lära oss mera om det här. Jag skulle också säga att det är väl så här lobbying ska fungera när den är som bäst, när man faktiskt sätter någonting på radarn som inte var där innan, sa Jessica Polfjärd apropå att svenska aktörer, industrin och politikerna, nu är ute i ovanligt god tid för att kunna påverka revideringen av IED.

Svensk industri beskrevs som ett skyltfönster för möjligheterna med en omställning. Att kunna visa exempel på vad som är möjligt och vad som redan sker, det gör Sverige till en föregångare och till en särskilt trovärdig aktör att ha åsikter om utformningen av EU:s lagstiftning om bästa tillgängliga tekniker. Det lägger också ett ansvar på Sverige som land att peka ut hinder.

– Den fortsatta resan kommer att kräva ännu högre tempo i den här frågan. Att Sverige verkligen är en aktiv spelare och att vi är ständigt spelbara i den här diskussionen. Eftersom det är så många olika lagstiftningar som revideras har jag som lagstiftare ett stort ansvar för helheten och då behöver vi denna typ av konsekvensanalyser. Vi är många som älskar svensk industri och allt det som vi åstadkommit tillsammans, men det finns utmaningar i att det ska få fortsätta, sa Hanna Westerén apropå förändring i lagstiftningen, som riskerar att bromsa omställningen.

– Vi vet att innovation alltid är före lagstiftning. […] Det kommer ju hända saker hela tiden, också medan vi förhandlar det här kommer det att komma ny teknisk utveckling vilket lagstiftningen naturligtvis också måste ta hänsyn till, sa Jessica Polfjärd om att inte låsa fast lagstiftning vid en viss teknik.

IED-seminarium2.jpg

Eva Blixt ställde inledningsvis frågan, hur stor vill vi att den röda cirkeln i bilden ovan ska vara? Med andra ord: hur omfattande vill vi att IED ska bli?

Förändringarna av IED får inte begränsa företagens möjlighet att skapa tillväxt, konkurrenskraft och inte minst förutsättningar till att fortsätta ställa om till mer hållbar produktion. Om det sker uppfylls inte de övergripande ambitionerna med EU:s gröna giv (Green deal).

– Jag ville i min inledning och under samtalet peka ut alla de kopplingar som finns. Riskerna som finns med att göra om IED till ett all inclusive-direktiv, men också förklara varför krav på val av innovation inte ska lagstiftas fram. Omställningen till hållbar produktion pågår ju redan i svensk järn- och stålindustri, sa Eva Blixt.

Kunskapsseminariet drog en bred publik, med beslutsfattare och tjänstemän från expertmyndigheter, riksdagen, Regeringskansliet, industriföretag och flera olika branschorganisationer. Nyckelpersoner – och roller som redan nu är viktiga för Sveriges samlade påverkansarbete för IED.

Mer information

Läs gärna mer om vad IED är och om Jernkontorets arbete för ett teknikneutralt och effektivt IED: