Dags att söka "rätt" utbildning till hösten

Idag öppnar anmälan för att ansöka till högskolan hösten 2021. Samtidigt intensifieras Jernkontorets arbete med att öka intresset för de utbildningar som tillgodoser järn- och stålindustrins behov av kompetens.

För att järn- och stålindustrin ska kunna fortsätta att forma en bättre framtid, genom ännu smartare stål och mer resurseffektiva processer, krävs kreativa människor som vågar tänka och skapa nytt. Kunskapen om material är ett av framtidens absolut viktigaste utvecklingsområden och en förutsättning för att kunna utveckla de tekniker som behövs för att lösa utmaningar på till exempel miljö- och klimatområdet.

En av Jernkontorets prioriterade uppgifter är att arbeta för att öka intresset för de utbildningar som tillgodoser järn- och stålindustrins behov av kompetens. Detta sker på flera sätt:

  • Jernkontorets initiativ Järnkoll riktar sig till gymnasieelever för att synliggöra järn- och stålindustrin och de relevanta utbildningarna och skapa nätverk och kontaktytor mellan gymnasieelever och inspirerande och etablerade medarbetare i stålindustrin.
  • Stipendier till studerande vid utvalda material- och processtekniska utbildningar. 
  • Så kallade "branschkvällar" där teknologer vid utvalda utbildningar får möta företagsrepresentanter som berättar om allt det som stålindustrin har att erbjuda. Se exempel: Stålindustrin värvar bergsteknologer.
  • Kompetensfärdplan: Vägen framåt för gruv- och stålnationen Sverige. Färdplanen sammanställer vad branschen, politiken och utbildningsväsendet behöver göra för att förbättra kompetensförsörjningen för gruv- och stålindustrin.
  • Information till studenter om järn- och stålföretagens praktikplatser och sommarjobb.

Inspirationsdag om Materialdesign på KTH

Även högskolor och universitet intensifierar nu informationen om sina utbildningar.

Den 25 mars anordnar Kungliga Tekniska högskolan (KTH) en digital inspirationsdag om hur det är att plugga civilingenjörsutbildningen Materialdesign.

Vissa delar av programmet är förinspelat och kan ses då det passar, men under två timmar på eftermiddagen anordnar KTH en digital frågestund där intresserade kan ställa sina frågor direkt till dem som nu studerar Materialdesign, studievägledare, programledning och lärare vid KTH.

Mer information och anmälan till frågestunden 

kth.jpg

Del av KTH:s borggård. Foto: Louise Lorander.

LTU använder sig av humor

Även Luleå tekniska universitet (LTU) marknadsför sina utbildningar, till exempel Hållbar process- och kemiteknik, Internationell materialteknik och kurser inom metallbearbetning

Här är en av LTU:s inspirerande filmer :-)