Metallindustrin lanserar ny forskningsagenda

Idag lanserar metallindustrin inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material en ny forsknings- och innovationsagenda, Nationell samling kring metalliska material. Agendan lanseras på Metalliska materials årliga Programkonferens på Lidingö.

Det är nu nästan sju år sedan metallindustrin formade sin första gemensamma forskningsagenda. Idag lanserar metallindustrin inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material en helt ny forsknings- och innovationsagenda, Nationell samling kring metalliska material. 

Den nya agendan har en vision som strävar efter att förverkliga att svensk metallindustri ska vara en väl känd och viktig möjliggörare i världens strävan att forma en bättre framtid. Det innebär att dess erbjudanden till kund ligger i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten och utvecklas av drivna, engagerade och innovativa människor. Samtidigt har tillverkningsmetoderna ett så litet miljömässigt fotavtryck som det bara är möjligt.

– Det är mycket som hänt sedan vi tog fram den förra forskningsagendan. Fler organisationer deltar i programmets arbete och samarbeten sker på andra sätt. Genom den nya forskningsagendan så tar vi ett krafttag för att titta framåt och driva Metalliska materials forskning in i framtiden, säger Gert Nilson, programchef för Metalliska material.

Programchefen för Metalliska material, Gert Nilson, är också teknisk direktör på Jernkontoret. Även programkontoret för forsknings- och innovationsprogrammet finns på Jernkontoret. 

Forsknings- och innovationsagendan lanseras officiellt, i samband med Metalliska materials årliga Programkonferens 11–12 mars på Lidingö i Stockholm. Programkonferensen är Sveriges främsta mötesplats för metallforskning. Där samlas företrädare för näringsliv, akademi och myndigheter för att diskutera området metalliska material och det strategiska innovationsprogrammet.

Beställ/ladda hem: Nationell samling kring metalliska material 

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

2013 gjorde svenska metallindustrin en nationell kraftsamling kring metalliska material genom att ta fram en strategisk forsknings- och innovationsagenda. Baserat på den sökte och fick metallindustrin ett strategiskt innovationsprogram, SIP Metalliska material.

SIP Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

Under de första sex åren har över 400 organisationer medverkat i SIP Metalliska material, varav mer än 70 lärosäten, forskningsinstitut och forskningsföretag. 2015 anslöt sig bearbetningsindustrin, med sin agenda InnovAT, till programmet och har sedan dess deltagit i arbetet.

Programkontoret som utför det operativa arbetet inom programmet finns på Jernkontoret. 

Läs mer: Lyckad utvärdering för Metalliska material

Se även: www.metalliskamaterial.se