Bokrea: Halva priset på historisk litteratur

Från idag den 25 februari fram till påsk pågår Jernkontorets stora bokrea. Ett antal bergshistoriska titlar reas ut till halva priset – men den som vill fynda får passa på, boklagret är begränsat.

Bergshistoria är ett tvärvetenskapligt ämne. Det omfattar exempelvis historia, industrihistoria, ekonomisk historia, arkeologi, metallurgi, konstvetenskap och miljövetenskap.

Jernkontorets bergshistoriska utskott och dess expertkommitté har till uppgift att främja bergshistorisk forskning. Utskottet och kommittén arbetar bland annat med att initiera olika forskningsprojekt och Jernkontoret publicerar forskningsresultaten. Antingen sker publiceringen i form av bergshistoriska böcker (Bergshistoriska skriftserien) eller som enklare rapporter (Rapportserie H).

Idag den 25 februari startar den bergshistoriska bokrean. Rean pågår fram till påskhelgen (eller så länge lagret räcker).Rean omfattar följande titlar:

Mercurius och Vulcanus. En krönika om järnet i Sverige 
av Hans Furuhagen
Rea-pris: 100 kr (tidigare pris: 200 kr)

Svenskt järn. Sexton- och sjuttonhundratal. Exportindustri före industrialismen
av Karl-Gustaf Hildebrand
Rea-pris: 125 kr (tidigare pris: 250 kr)

1900-tal

Svenskt stål. Nittonhundratal. Från järnhantering till stålindustri
av Martin Fritz
Rea-pris: 125 kr (tidigare pris: 250 kr)

Skuta på stormigt hav. SSAB under tre decennier
av Sverker Jonsson
Rea-Pris: 100 kr (tidigare pris: 200 kr)

Järn- och stålframställning. Utvecklingen i Sverige 1850 till 2000. Två volymer
Rea-pris: 237 kr (tidigare pris: 475 kr)

Järnverkslaboratorier. Utvecklingen i Sverige från slutet av 1800-talet till 1990-talet
Rea-pris: 100 kr (tidigare pris: 200 kr)

Varmvalsverk. Teknisk utveckling i Sverige från 1870-talet till 1990-talet.
Rea-pris: 100 kr (tidigare pris: 200 kr)

1800-tal

Svenskt järn och stål 1800–1914
av Artur Attman
Rea-pris: 125 kr (tidigare pris: 250 kr)

Landscapes of Technology Transfer
av Jan af Geijerstam
Rea-pris: 187 kr (tidigare pris: 375 kr)

Medeltid

Järnet och Sveriges medeltida modernisering
Red.: Bengt Berglund
Rea-pris: 125 kr (tidigare pris: 250 kr)

Västeuropeisk järnframställning under medeltiden
Nils Björkenstam
Rea-pris: 75 kr (tidigare pris: 150 kr)

Förlorat järn – det medeltida jordbrukets behov och förbrukning av järn
av Catarina Karlsson
Rea-pris: 100 kr (tidigare pris: 200 kr)

Osmundjärn. Osmundens fatvikter och osmundvikten
av Nils Björkenstam
Rea-pris: 85 kr (tidigare pris: 170 kr)

 

Jernkontorets bibliotekarie, Yngve Axelsson, med en av rea-böckerna, Järnet och Sveriges medeltida modernisering