Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Osmundjärn. Osmundens fatvikter och osmundvikten

Nils Björkenstam

1993. Häftad. 270 s. ill.
Jernkontorets bergshistoriska skriftserie nr 30.

Pris (SEK): 170:-

Osmundjärn var en produkt i det medeltida Sverige, baserad på rik och lågfosforhaltig malm från Bergslagen. Den var en viktig svensk exportvara under medeltiden. Osmundarna packades i fat, vars vikt var kopplad till vikt- och myntsystemen i de mottagande länderna.

Första delen av denna bok beskriver skatteuppbörden av osmundjärn, och redovisar leveranserna till kronans exportvarulager 15291560 utifrån de äldsta bevarade dokumenten. Författaren redogör även utförligt för fatvikterna som användes vid beskattning och de olika fatvikterna vid export. Syftet har varit at bringa reda i viktangivelserna vid 1500-talets mitt.

I andra delen överförs dessa vikter och även medelvikten av en osmund till det nutida metriska viktsystemet. Författaren visar även sambandet mellan det svenska järnviktsystemet och andra gamla europeiska viktsystem.