Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Järnverkslaboratorier. Utvecklingen i Sverige från slutet av 1800-talet till 1990-talet

2002. Inbunden. 446 s.
Jernkontorets bergshistoriska skriftserie nr 39. 

Pris (SEK): 200:-

Från senare delen av 1800-talet och fram till nuvarande tid har det skett en storartad teknisk utveckling och detta gäller inte minst inom järn- och stålindustrin.

Under loppet av 1900-talet har verksamheten vid järnverkens laboratorier förändrats. I seklets början bestod uppgiften av att prova kemiska och mekaniska egenskaper. Den har sedan utökats till att göra undersökningar, kartlägga orsaken till fel och ur denna aktivitet utvecklades forskningen i syfte att förbättra materialegenskaperna och förbilliga produktionen.

Boken Järnverkslaboratorier har engegerat ett sort antal personer. Flertalet av dem har i olika befattningar själva medverkat till de förändringar som genomförs inom laboratorieområdet sedan drygt 60 år tillbaka.