EU kan tacka stålet för att det finns

Idag på Europadagen den 9 maj – EU:s födelsedag – firas freden och sammanhållningen i Europa. Visste du att dagens EU har sin grund i europeisk ståltillverkning?

Att Europadagen firas den 9 maj kommer sig av att den franske utrikesministern Robert Schuman just detta datum 1950 presenterade en deklaration med förslag om att bilda en överstatlig europeisk kol- och stålgemenskap (EKSG) för sex länder; Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland.

Syftet med gemenskapen var att bygga upp industrin efter andra världskriget och hindra militär upprustning som kunde leda till ett nytt förödande krig. EKSG la grunden till dagens EU.

Viktig inre marknad

Idag har EU 28 medlemsländer som samarbetar om bland annat fred och säkerhet, en öppen inre marknad, forskning, klimat-, miljö- och hållbarhetsfrågor samt kvalitetsstandarder för produkter och livsmedel.

EU är en betydelsefull gemenskap också för svensk stålindustri. Industrins verksamhet styrs till stor del av EU:s direktiv och förordningar med syfte att nå effektivare processer och hållbara produkter. Eftersom EU är en tullunion är handelspolitiken gemensam för medlemsländerna. Jernkontoret representerar svensk stålindustri i de europeiska intresseorganisationerna Eurofer (the European Steel Association) och ESTA (the European Steel Tube Association).

– Vår stålindustri har stora fördelar av att delta i EU:s tullunion. Den största marknaden för svenskt stål finns inom EU, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Sveriges stålexport 2018: 53,2 miljarder kronor
Handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen. 


Svensk stålindustri deltar även i forskning som finansieras av europeiska forskningsprogram. Under perioden 2003–2018 fick svenska deltagare inom 224 forskningsprojekt sammanlagt anslag på drygt 600 miljoner kronor från den europeiska RFCS-fonden.Fokus på industrifrågor inför EU-valet

Söndagen den 26 maj 2019 är det EU-val i Sverige. För att lyfta industrins hjärtefrågor inför valet samarbetar Jernkontoret med politik-podden Synfält Framåt. Podden drivs av ståuppkomikern Kristoffer Appelqvist och kommunikatören Tobias Wahlqvist, som inför valet tillsammans med experter från Jernkontoret intervjuar fyra politiska toppkandidater till Europaparlamentet:


Läs mer

Exempel på frågor där Jernkontoret och svensk stålindustri är aktiva inom EU: 
Handelspolitik
Stålforskning
Klimatfrågor och handelssystem för växthusgaser
Industriutsläppsdirektiv
Produktrelaterade miljöfrågor