Fullsatt på seminarium om cirkulär industri

Igår bjöd Jernkontoret på ett fullsatt seminarium om hur vi skapar cirkulär ekonomi i industrin. I samband med seminariet lanserades också den nya handboken för restprodukter "Stålindustrin gör mer än stål".

Medverkande var bland andra Åsa Domeij, ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi och Åsa Westlund, ordförande i riksdagens EU-nämnd.

Eftermiddagen gav insikter både i hur bred och djup frågan om cirkulär ekonomi är genom föredrag och panelsamtal. Stål är en del av den cirkulära ekonomi genom stål- och skrotkretsloppet men också genom restprodukter som kan användas av andra sektorer, i industriell symbios. Panelen enades om att olika material kommit olika långt och att olika åtgärder behövs för att främja cirkulär ekonomi, där kunskap om materialen blir mycket viktig.

– Det var en viktig dag för stålindustrin som lanserade vår nya handbok för restprodukter. Med det arbetet samt stålkretsloppet är stålindustrin nu med på kartan när vi pratar cirkulär ekonomi, säger Eva Blixt, forskningschef på Jernkontoret.

Seminariet livesändes via Facebook och går nu att ta del av i sin helhet nedan:

Handboken går att beställa här.