Höganäs går med i FN:s Global Compact

FN:s Global Compact är det hittills största hållbarhetsinitiativet inom affärsvärlden. Deltagande företag lovar att följa FN:s tio hållbarhetsprinciper. Nu blir Höganäs ett av dessa. Sedan tidigare finns Sandvik, SSAB och Outokumpu med i Global Compact.

Höganäs demobil med växellåda baserad på pulverteknologi. Genom att ta fram effektiva och resurssnåla produkter har Höganäs en vision om att bidra till minskad resursanvändning i samhället. Bilindustrin är ett exempel som visar hur Höganäs pulverteknologi bidrar till ökad hållbarhet för både miljö och ekonomi. Foto: Höganäs AB.

Höganäs ansluter sig till Global Compact

– Hållbarhet är ett strategiskt prioriterat område för Höganäs och genom att ansluta till FN:s Global Compact demonstrerar vi tydligt våra avsikter, säger Nicklas Lång, chef för Höganäs hållbarhetsarbete. FN:s Global Compact gör ett bra och viktigt jobb och genom att gå med stödjer vi deras fortsatta arbete. Samtidigt som vi får tillgång till nätverk och verktyg som är användbara i vårt eget hållbarhetsarbete.

Global Compact bildades 1999 vid "World Economic Forum" i Davos av dåvarande generalsekreterare Kofi Annan. Syftet med Global Compact är att få företag att ta ansvar inom en rad områden relaterade till hållbarhet: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Baserat på tio principer lovar de företag som anslutit sig att anpassa sin verksamhet så att de på ett hållbart sätt deltar i utvecklingen av omgivande samhällen och ekonomier.

Andra svenska stålföretag som redan anslutit sig till Global Compact är SandvikSSAB och Outokumpu 

Hållbarhetsnätverk för svensk stål- och gruvindustri 

Inom Nätverket för samverkan kring hållbarhet arbetar hela stål- och gruvbranschen gemensamt med FN:s 17 hållbarhetsmål. Branschen har kartlagt de viktigaste hållbarhetsaspekterna och arbetar nu med att tydliggöra hur man bidrar till Agenda 2030. Nätverket etablerades 2014 och koordineras av Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna gemensamt. Företagen själva är också mycket drivande i arbetet.

– Hållbarhetsarbete handlar inte bara om rapportering utan om ett bredare perspektiv där hållbarhetsfrågorna får en mer strategisk roll i affärsutvecklingen. Det stärker konkurrenskraften att ha en hållbar verksamhet och produkter som kan skapa samhällsnytta globalt, säger Helén Axelsson, energi-, miljö- och hållbarhetsdirektör på Jernkontoret.

I november 2016 bildades Business @ Biodiversity Sweden, ett initiativ att skapa ett svenskt nätverk för biodiversitet och strategisk affärsutveckling. Nätverket drivs av Enetjärn Natur och Enact Sustainable Strategies i syfte att skapa ett forum för samarbete, där olika delar av Sveriges näringsliv möts för att dela kunskap kring B@B och främja nytänkande och innovation.

Läs mer om stålindustrins hållbarhetsarbete 

Kontaktpersoner:

Helen Axelsson, energi-, miljö- och hållbarhetsdirektör
helen.axelsson@jernkontoret.se, 08 679 17 39

Sophie Carler, senior rådgivare i miljöfrågor
sophie.carler@jernkontoret.se, 08 679 17 18