Jernkontoret kommenterar Process Nordics artiklar

Tidskriften Process Nordic har i två nummer i rad använt braskande rubriker om stålindustrins energirelaterade forskning på sin förstasida. När Jernkontoret granskar de artiklar som försöker backa upp Process Nordics påståenden finner vi att flera av tidskriftens påståenden faktiskt motsäger rubrikerna, andra är direkt felaktiga.

Sammantaget kan vi konstatera att Process Nordic genom sin rubriksättning väljer att misskreditera en väl fungerande verksamhet på ett vis som inte ens har stöd i de egna artiklarna.

I de tre dokumenten ovan lämnar Jernkontoret sina tillrättalägganden och kommentarer till artiklarna i Process Nordic nr 2 och nr 3 2014.

Jernkontorets kommentarer till Process Nordics påståenden i artiklarna "Jernkontoret vill inte se mål för effektiviseringen" och "Rekyleffekten minskar energieffektiviseringen" (pdf, 0,03 Mb)

Jernkontorets kommentarer till Process Nordics påståenden i artikeln "Bidragsberoende stålforskning kan vara olaglig" (pdf, 0,03 Mb)

Jernkontorets kommentarer till Process Nordics påståenden i artikeln "Stålindustrin misslyckas med energibesparingarna" (pdf, 0,03 Mb)

För ytterligare information:

Gert Nilson, teknisk direktör
gert.nilson@jernkontoret.se, tel 08 679 17 05

Helen Axelsson, energi- och miljödirektör
helen.axelsson@jernkontoret.se, tel 08 679 17 39