Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Elektrisk ämnesvärmning för applikationer inom stålindustri

Hesam Mortazavi et al.

2022. 75 s.
(Jernkontorets forskning. D 892)

Pris (SEK): 300:-

Ämnesvärmning är en av de mest utmanande processerna för ståltillverkning. På grund av att energianvändningen är hög, kan betydande miljövinster uppnås om bränsle kan ersätts från fossilt till förnybart. Värmningsutrustning är dessutom kostsam med lång investeringscykel, vilket gör det viktigt att långsiktigt välja rätt teknik och energikälla. I denna rapport har prestanda och funktion för elektriska värmningssystem utvärderats och med utgångspunkt från dessa förutsättningar har svar på betydande frågeställningar för elektriska värmningssystem fåtts, b.la. genom god dialog med två stora/relevanta leverantörer av induktions-uppvärmningssystem, deltagande i gruppen är även Kanthal som har omfattande erfarenhet av värmningssystem där resistiv tråd används.

Projektet har utgått från vilka värmningssteg som är mest relevanta att utreda för elektrisk värmning för respektive deltagande företag. Arbetet har fokuserat på ämnesvärmning vilket ofta kräver högre temperatur ställt mot värmningssteg för efterkommande värmebehandling. I gruppen för deltagande företag finns idag flera elektriska värmningssystem som nyttjas för temperaturer < 1100℃ och därav god kännedom om dessa system. Gällande högre temperaturer och förvärmningssteg innan valsning och smide är dock hög temperatur och effekt mer betydelsefullt och inte känt i samma omfattning.