Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Utveckling av stränggjutningskokill med mjukkylande egenskaper – Etapp 2

Line Hallgren, Carl-Åke Däcker & Christer Nilsson

2013. 48 s. (Jernkontorets forskning D 856)

Pris (SEK): 300:-

Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt, JK24050, där mjukkyld kokill provades vid stränggjutning vid två svenska stålverk. I detta projekt har två fullskaleförsök gjorts vid SSAB EMEA i Luleå samt en mindre förstudie om sprayteknik av nickelpulver på koppar. Mjukkylningen gjordes med en svetsad infälld kil av nickel i överdelen av en av bredsidorna på kokillen. Målsättningen med projektet var att:
- Verifiera det värmedämpande nickelskiktets hållbarhet.
- Kartlägga om en förbättring med avseende på ytsprickor kan uppnås för peritektiska stålsorter.
- Studera reglerbarheten vad gäller mjukkylning; Sprickkänsliga, peritektiska stålsorter, gjuts i den mjukkylande zonen som dämpar värmeflödet och minimerar risken för ytsprickor. Ferritstelnande stålsorter, med mjukt skal som kräver hård kylning, gjuts under den mjukkylande zonen.

Vid verksförsöken gjordes dock all gjutning vid den mjukkylande zonen eftersom processförutsättningarna hade ändrats jämfört med när projektet planerades och det var inte längre möjligt att ändra stålytans nivå i kokillen. Det planerade försöket med en helt mjukkylande kokill kunde därför inte genomföras.