Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Förbättrad uppföljning och styrning av metallurgiska processer genom tillförlitlig bestämning av inlösta element och icke-metalliska inneslutningar i stålprover – Innestyr Fas 1

2010. 42 s. (Jernkontorets forskning D 855)

Pris (SEK): 300:-

Huvudsyftet med projektet är att få till stånd någon form av processkontroll samt snabb produktkaraktärisering vid ståltillverkning med avseende på inneslutningskarakteristik. Förutsättningarna för detta är modern optisk emissionsspektrometri (OES) utrustad med ”pulse distribution analysis” teknik (PDA) och avancerad databehandling. PDA/OES är långt utvecklad i tidigare projekt. Den övergripande arbetsplanen är att anpassa denna teknologi till processkontroll och produktkarakterisering, testa, utvärdera och förbättra till ett effektivt verktyg. Detta kräver utveckling inom provtagning, OES datainsamling, metoder för avancerad databehandling samt referensmaterial för verifiering av analysresultat. Inom etapp 1 av projektet har utveckling av provtagare och provtagningsmetodik skett. Provtagning med standard metallkopp har jämförts med provtagning med argonskydd.