Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Stabila och säkra slagglinjetegel

Johan Eriksson et al.

2013, 52 s.
(Jernkontorets forskning. D 849)

Pris (SEK): 300:-

Projektets övergripande mål har varit att minska konsumtionen av MgO-C-tegel för stålskänkars slagglinje. Huvudspåret i arbetet har varit försök att minska avkolningen av denna typ av tegel under torkning/förvärmning av stålskänkar. Metoden har varit att utprova ett antal skyddande skikt mot avkolning. Vid det första försöket, pilotförsök i kammarugn, täcktes provtegel med antingen stålplåt, aluminiumfolie, rostfri folie, coating för gjutrör eller pannkitt. Försöken utfördes vid ca 1100 °C med gasolbrännare. Resultaten från dessa försök visade att pannkitt uppvisade den bästa skyddande effekten.