Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Förbättrad processteknik vid stränggjutning av stål speciellt känsliga för igensättningar

Jonas Alexis et al.

2013, 56 s.
(Jernkontorets forskning. D 848)

Pris (SEK): 300:-

Projektet JK 23052 ”Förbättrad processteknik vid stränggjutning speciellt känsliga för igensättningar” ingår i Strategiskt Stålforskningsprogram för Sverige 2007-2012, finansierat av Vinnova och Jernkontoret. Projektet har bedrivits som ett samverkans-projekt mellan Swerea Mefos, avdelningen för Tillämpad processmetallurgi på KTH och Högskolan Dalarna (HDa). Denna rapport ger en översikt av utfört arbete. De tekniska delrapporter som ligger till grund för de olika avsnitten i rapporten finns angivna i fotnoter fogade till texten.

Med en lösning av igensättningsproblematiken vid stränggjutning är den ekonomiska potentialen för svensk stålindustri mycket stor. Den totala potentialen i Sverige har inte kunnat bestämmas, men torde överstiga 100 miljoner kronor per år. Varje förbättring oavsett slag och storlek ger en direkt effekt på stålindustrins konkurrenskraft.

Det primära målet med projektet har varit att stödja de deltagande stålföretagen i deras strävan att:
• Öka sekvenslängderna inom stränggjutning
• Öka utbytet av stål