Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Mer stål med mindre olja, el och kol. Teknikutvecklingen inom svensk stålindustri ur ett energiperspektiv

Robert Vikman och Anna Ponzio

2012, 24 s.
(Jernkontorets forskning, D 840)

Pris (SEK): 300:-

Energi är en av de viktigaste råvarorna för stålindustrin. Därför har teknikutvecklingen inom branschen och energieffektiviseringen gått hand i hand. Sedan den moderna stålindustrins födelse i mitten av 1800-talet har branschen effektiviserats enormt. Mellan 1920 och idag har energianvändningen per ton råstål minskat med nästan 80 %.

De svenska stålföretagen är idag kraftigt nischade mot marknadssegment där stålets kvalitet och service kring stålprodukten är avgörande. 90 % av den svenska stålproduktionen går på export. De avancerade stål som produceras i Sverige kan ge stora energieffektiviseringar i användarled och vara avgörande för teknikutvecklingen i många branscher.

För att kunna hävda i den internationella konkurrensen måste stålindustrin fortsätta med nischstrategier där man siktar in sig på stålprodukter med högt förädlingsvärde. Samtidigt ökar kostnaderna för råvaror och energi. Att utveckla och effektivisera processerna kommer därmed att vara fortsatt viktigt. Många förbättringar kommer att ske i befintliga processer för stålframställning men i framtiden kommer också nya processkoncept. Stora sats-ningar på tillämpad forskning i samarbete med industrin är viktigt.