Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Samlad slutrapport för Jernkontorets energiprogram 2006–2010

2012, 45 s.
(Jernkontorets forskning, D 838)

Pris (SEK): 300:-

Under tiden 1/10 2006 till 31/12 2011 drev Jernkontoret med stöd av Energimyndigheten forskningsprogrammet Jernkontorets Energiprogram 2006–2010 (nedan kallat Energiforskningsprogrammet). Programmet bestod av åtta forskningsprojekt och ett projekt för syntes, uppföljning och administration. Fyra forskningsprojekt rörde metallurgiområdet och fyra projekt rörde värmning och bearbetning. Forskningsprojekten genomfördes inom ramen för Jernkontorets teknikområden 21, 23, 24, 32, 43 och 51 med deltagare från såväl institut och högskolor (främst Swerea Mefos, Swerea Kimab och KTH) och industrin. Projektet för syntes, uppföljning och administration genomfördes av Jernkontoret. Den sammanlagda kostnaden anslaget för programmet uppgick till drygt 61 miljoner kronor. Industrin och Jernkontorets åtagande om medfinansierade med158 miljoner kronor.

Denna rapport är en del av slutrapporteringen av Jernkontorets Energiprogram. I slutrapporteringen ingår också:
   1. Energiforskning inom svensk stålindustri (syntesrapport), Jernkontorets rapport nr D 839
   2. Mer stål för mindre olja, el och kol (kunskapsöversikt), Jernkontorets rapport nr D 840