Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Utveckling av beräkningsmodell för skaltillväxt i kokill med hänsyn tagen till gjutpulvrets egenskaper

Carl-Åke Däcker et al.

2010, 40 s.
(Jernkontorets forskning. D 834)

Pris (SEK): 300:-

Projektet JK 24051 ingår i Strategiskt Stålforskningsprogram för Sverige 2007–2012 finansierat av Vinnova och Jernkontoret. Projektet har bedrivits som ett samverkansprojekt mellan Swerea Kimab, Swerea Mefos och Avdelningen för materialens processvetenskap på KTH med tre inriktningar:

  1. Utveckling av beräkningsmodell för skaltillväxt i stränggjutningskokill (huvudprojekt).
  2. Kunskapsutveckling av gjutpulver samt fysikalisk provning för de vid modellutvecklingen använda gjutpulverna.
  3. Förstudie av roterande stoppare i gjutrör.