Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Molybden. Exempel på halter i svenska vatten och bedömning av risk för stimulering av algblomning

Lennart Lindeström

2010. 32 s. (Jernkontorets forskning. D 829)

Pris (SEK): 300:-

Möjligheten att rena lakvätskor och betsyror mm från molybden är mycket begränsad, varför halterna vanligtvis är relativt höga i utgående vatten från de stålverk som använder molybden som legeringsämne. Detta leder även till haltförhöjningar i recipienterna. Molybden är ett centralt mikronäringsämne i naturen, som bl a ingår i enzym som katalyserar bakteriers bindning av luftens kväve. Frågan har därför uppkommit om utsläppen skulle kunna ha en relevant roll i den blomning av sk blågröna alger som sommartid förekommer i bl a Östersjön.