Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Guideline för kvalitetssäkring vid inköp och leverans av laboratorieutrustning

Torbjörn Engkvist & Svenerik Bäckman

2009. 8 s. (Jernkontorets forskning. D 828)

Pris (SEK): 300:-

Vid ett seminarium på Jernkontoret hösten 2007 anordnat av Expertkommitté 2 inom Ledningsgrupp analytisk kemi, sammanställdes ett antal önskemål bl.a. kvalitetssäkring vid inköp och leverans inkl. service och nyinköp. Denna skrift är en sammanställning av synpunkter från seminariet och avser att ge en vägledning från förberedelse till leverans för att undvika missförstånd och konflikter.