Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Användning av stålindustrins restenergier för elproduktion. Ett effektivt resursutnyttjande för elproduktion

Björn Asp, Mikael Wiklund & Jan Dahl

2008. 72 s.
(Jernkontorets forskning. D 826)

Pris (SEK): 300:-

Trots alla åtgärder som vidtagits inom stålindustrin, finns det fortfarande möjligheter att effektivisera energianvändningen genom att ta till vara restenergier. Restenergierna överskrider behovet i lokala fjärrvärmenät varför intresset kring förutsättningarna för egen elproduktion har ökat. Frågan är hur stor potential en sådan elproduktion har samt hur stor potentialen är om elcertifikat kan tillgodoräknas, vilket har undersökts i den här studien.