Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Energikompetens inom gruv- och stålindustri. Slutrapport

Birgitta Lindblad

2008. 80 s.
(Jernkontorets forskning. D 824)

Pris (SEK): 300:-

Gruv- och stålindustrin har gått samman i projektet med syfte att öka insikten i energifrågor och engagera alla anställda vid företag i energieffektiviserings-arbetet. Detta har skett genom utbildning av all personal vid tre företag, utveckling av en webbaserad energihandbok (www.energihandbok.se) samt utveckling av ett nätverk och energidialog inom branscherna. Projektet har lett till ökad förståelse för energibesparande åtgärder hos personalen vid deltagande företag.