Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Metodstudie för ekologisk produktutveckling. Fallstudier om lyktstolpar och panntuber vid avfallsförbränning

Kåre Tjus et al.

2007. 103 s.
(Jernkontorets forskning. D 820)

Pris (SEK): 300:-

Vid produktutveckling har traditionellt endast produktens tekniska egenskaper varit föremål för bedömningar. Under senare tid har miljöaspekter också kommit att beaktas. I det föreliggande arbetet har syftet varit att även delvis beakta arbetsmiljöaspekter, sociala aspekter och även ta med vissa ekonomiska beaktanden som är naturliga att göra vid material- och produktval.