Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Molybden. En sammanställning ur allmän teknisk synpunkt och ur miljösynpunkt

Jan Wallén

2006. 13 bl.
(Jernkontorets forskning. D 814)(M 10)

Pris (SEK): 300:-

Genom EU-direktivet för avfall vid deponier, vilket kommer att tillämpas i Sverige från ingången av år 2005, har gränser för maximalt tillåten utlakning för ett stort antal beståndsdelar föreskrivits för olika typer av avfall. För molybden är halterna överraskande lågt satta. Denna rapport redovisar en sammanställning beträffande molybden ur dels allmän teknisk synpunkt och dels ur miljösynpunkt, där molybdenets kemi, dess förekomst i olika sammanhang och dess verkan i olika biologiska system belyses. Sammanställningen är baserad på tillgängliga litteraturuppgifter och ger en övergripande beskrivning.