Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Stål och Aluminium. En jämförelse av materialegenskaper, LCI och återvinning

Ulrica Lindunger & Eric Stark

2004. 100 s. (Jernkontorets forskning, D 812)(Examensarbete)

Pris (SEK): 300:-

Syftet med denna rapport är att förbättra kunskaperna om ståls och aluminiums egenskaper som material, samt ta fram ett underlag som enkelt kan användas för spridning av korrekt och relevant information om materialen i kretsloppssammanhang. Ur informationsmaterialet skall det lätt gå att ”lyfta ur” information och använda i andra sammanhang oavsett om man företräder stål- eller aluminiumbranschen.