Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Procedure for environmental ranking of materials for selection purposes

Christian Strååt

2003. 46 s. (Jernkontorets forskning, D 796)

Pris (SEK): 300:-

Målsättningen för detta arbete var att utveckla en bättre förståelse hur man kan ta hänsyn till miljön, mha ekoindikatorer, vid systematiskt materialval. En ekoindikator valdes till detta ändamål, Eco-Indicator 99: en metod för att bestämma den totala miljöpåverkan av en produkt. Eco-Indicator 99 data samlades från IdeMat och SimaPro, som innehåller stora materialdatabaser.

En analys utfördes av Eco-Indicator 99 värden för att bestämma enskilda legeringsämnenas miljöpåverkan. Med dessa data skapas ekvationer för att beräkna miljöpåverkan av metalliska material, där också användandet av recirkulerat material (skrot) beaktades.

Det var också av intresse att analysera de individuella bidragen till legeringsämnenas miljöpåverkan, vilket hjälper till att förklara miljöbelastningen. En tabell för varje enskilt legeringsämne skapades, där de största bidragande orsakerna listas.