Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Legeringar och föroreningar i stål. Statusrapport

Bevis Hutchinson & Margareta Nylén

2003, 14 s. (Jernkontorets forskning. D 795)

Pris (SEK): 300:-

Denna rapport är ett försök att ge en översiktlig sammanställning av dagens situation när det gäller vilka legeringar och föroreningar som kan orsaka problem vid recirkulering av metalliska material. Sammanställningen är kortfattad och översiktlig, främst tänkt att användas som en orientering för icke-metallurger och som underlag för att ta ställning till inom vilka områden som framtida forskningsarbete är speciellt nödvändigt. Sammanställningen baseras på en begränsad litteraturgenomgång och ett antal intervjuer med erfarna personer inom stålindustrin.