Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Avlägsnande av zink och organiska beläggningar i kombination med förvärmning av skrot

Sten Ångström

2003. 29 s. (Jernkontorets forskning. D 794)

Pris (SEK): 300:-

Mefos har på uppdrag av Jernkontoret genomfört fyra skrotförvärmningsförsök. I försöken har möjligheterna för kombinerad förvärmning med zinkrening undersökts. Försöken genomfördes i Mefos försöksschakt som chargerats med fragmenterat skrot och ett stort antal testbitar med olika typer av zinkbeläggning.

Processförslaget innebär att en normal skrotförvärmning följs av en reducerande gasbehandling. Syftet är att reducera ZnO till Zn-metall som med relativt högt ångtryck har goda betingelser för att föras bort i gasfas.

Resultaten visar att zink kan avdrivas från såväl galvaniserat som aluzinkbelagt material och är oberoende av ytterligare organisk beläggning. Resultaten sammanfaller med de teoriska sambanden mellan zinkförångning, temperatur och syreaktivitet.

Arbetet har avgränsats till avdrivningsprocessen. Avgasbehandling och miljö-
aspekter utreds i en parallell studie.