Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Översikt av förekommande och föreslagna processer för avlägsnande av zink och organiska beläggningar på stål

Christina Viklund-White

2002. (Jernkontorets forskning. D 789)(MEF01100K)

Pris (SEK): 300:-

Globalt ökar andelen stål som galvaniseras och därmed också mängden skrot som är belagt med zink. Detta innebär att tillgången på svart skrot blir allt lägre. Smältning av zinkbelagt skrot undviks i gjuterierna främst på grund av zinkångorna som resulterar i försämrad arbetsmiljö. Även inom stålindustrin ger höga zinkbelastningar problem. Upparbetning av zinkinnehållande stofter innebär stora kostnader för stålverken. Det finns också indikationer att hög zinkbelastning i ljusbågsugnsverk kan orsaka processtärningar och påkladdningar i avgaskanalerna. De integrerade stålverken försöker undvika att chargera zinkbelagt skrot för att därmed minimera zinkhalten i gasreningsstoften.