Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Produktspecifika regler för certifierade miljövarudeklarationer för stålprodukter

Malin Ribbenhed & Lars-Gunnar Lindfors

2002. 17 s.
(Jernkontorets forskning, D 787)

Pris (SEK): 300:-

Dessa produktspecifika regler (PSR) för stålprodukter reglerar både framtagandet av underlaget till certifierade miljövarudeklarationer (EPD) och vilken information som skall presenteras i dessa. I bilaga 1 återfinns också en rubrikmall för EPD för stålprodukter och huvuddokumentet innehåller regler och förtydliganden till denna. Syftet med dessa regler är att säkerställa att underlagsmaterial, beräkningar samt presentation av resultaten genomförs på ett likartat sätt så att informationen i olika miljövarudeklarationer för stålprodukter är jämförbar.

Produktgruppen "stålprodukter" omfattar pellets, slig, stål- och järnpulver samt handelsfärdigt stål. Handelsfärdigt stål är stål som är "färdigt för handel", dvs som fått en form som är ändamålsenlig för stålindustrins kunder – exempelvis verkstads- och byggnadsindustrin. Plåt, band, stång, profiler, tråd och rör är exempel på handelsfärdiga stålprodukter.

Reglerna har utarbetats av en branschgrupp bestående av representanter från AvestaPolarit AB, Boliden Mineral AB, Fundia Special Bar AB, Gasell Profil AB, Jernkontoret, LKAB, Ovako Steel AB, Rautaruukki Oyj, AB Sandvik Steel, SSAB Tunnplåt AB samt IVL Svenska Miljöinstitutet AB.