Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Jernkontorets gemensamma nordiska stålforskning. Översikt 2001

2002.
(Jernkontorets forskning, D 786)

Pris (SEK): 300:-

Jernkontorets forskning omsatte 2001 ca 90 Mkr, vilket utgör ca 10% av den totala svenska stålforskningen (973 Mkr). Denna forskningsvolym motsvarar mer än 2% av stålföretagens omsättning och placerar Sveriges i världstopp beträffande forskningsintensitet.

I denna rapport ges en översikt över i första hand Jernkontorets forskning. Övrig svensk stålforskning redovisas kortfattat i det inledande avsnittet.