Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Kväveoxider vid ljusbågsugnar och värmningsugnar

Karin Hoppe

2001. 59 s.
(Jernkontorets forskning. D 784)

Pris (SEK): 300:-

Följande arbete har genomförts med avsikt att samla aktuell information som berör stålindustrin och dess utsläpp av kväveoxider (NOx) från ljusbågs- och valsverkugnar. Rapporten syftar till att ge en överblick över politiska, juridiska och tekniska förutsättningar för att minska stålindustrins kväveutsläpp. Den redogör också för svenska stålföretags åtgärder och investeringar relaterade till NOx-bildning vid förbränningsprocesser i valsverksugnar och ljusbågsugnar.