Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Riktlinjer för slagganvändning

Åke Jansson

2002 rev. 28 s.
(Jernkontorets forskning. D 781)

Pris (SEK): 300:-

Jernkontorets projekt 9524/00 ”Riktlinjer för slagganvändning” har som syfte att underlätta användning av slagg från metallurgisk industri genom sammanställning av erfarenheter och genomförda undersökningar. Målsättningen med arbetet är att utarbeta verktyg i form av riktlinjer och rekommendationer för producenter och användare av slagg från metallurgisk industri. Rapporten är en sammanställning av befintligt material rörande slaggdata, undersökningar och vunna erfarenheter samt vilka undersökningar som rekommenderas för att en slagg ska visa sin lämplighet ur miljömässig och funktionell synpunkt.