Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Nationell samling kring metalliska material, 2020

Jernkontoret, Svenskt Aluminium och Svenska Gjuteriföreningen

En strategisk forsknings- och innovationsagenda 2020.

Mars 2020. 44 s.

Metallindustrins strategiska forsknings- och innovationsagenda

Sammanfattning

För sju år sedan utvecklade den samlade svenska metallindustrin för första gången en gemensam, strategisk forsknings- och innovationsagenda. Målet var att fokusera områdets forskning och innovation på strategiskt viktiga områden för att hjälpa industrin att utnyttja de möjligheter som identifierats på den globala marknaden.

Sedan dess har mycket hänt. Den globala marknad som då verkade vara det nya normala har fallit sönder i handelskonflikter och anklagelser om ojuste agerande på marknaden. Hållbarhet, av FN formulerad i form av 17 tydliga mål, har blivit ett allt överskuggande begrepp, där framsynta industrialister och finansiella placerare driver utvecklingen, ibland tillsammans med politiker, ibland inte. Utsläpp av växthusgaser har kommit i särskilt fokus i kraft av Parisavtal, krympande polarisar och stora skogsbränder.

Inom industrin har också mycket hänt. Forskningen har under agendans tid lyckats inkludera fenomen som AI (artificiell intelligens) och AM (additiv tillverkning) samtidigt som kunskap spridits brett inom industrin och innovationsförmågan har höjts.

De framtida insatser som tas upp i denna nya agenda liknar i mångt och mycket de tidigare. Det är fortfarande avgörande att utveckla nya erbjudanden genom att arbeta i värdekedjan, utveckla material, vara flexibel, resurseffektiv, miljömedveten och attraktiv. Bara verktygen och de inbördes prioriteringarna har ändrats.

Den vision som agendan strävar efter att förverkliga är att svensk metallindustri ska vara en välkänd och viktig möjliggörare i världens strävan att forma en bättre framtid. Det innebär att dess erbjudanden till kund ligger i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten och utvecklas av drivna, engagerade och innovativa människor. Samtidigt har tillverkningsmetoderna ett så litet miljömässigt fotavtryck som det bara är möjligt.

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

2013 gjorde metallindustrierna i Sverige en nationell kraftsamling kring metalliska material genom att ta fram en strategisk forsknings- och innovationsagenda. Baserat på den sökte och fick metallindustrin ett strategiskt innovationsprogram, SIP Metalliska material.

Under de första sex åren har över 400 organisationer medverkat i SIP Metalliska material, varav mer än 70 lärosäten, forskningsinstitut och forskningsföretag. 2015 anslöt sig bearbetningsindustrin, med sin agenda InnovAT, till Metalliska material och har sedan dess deltagit i programmets arbete.

Se även: 

Den första agendan: Nationell samling kring metalliska material, 2013

Innovationsprogrammets webbplats: www.metalliskamaterial.se