Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Industri- och samhällsnytta genom forskning, utbildning och innovation

Jernkontoret

Jernkontorets synpunkter på regeringens forskningspolitik, ett inspel till forskningspropositionen 2023.

November 2023. 10.s

Svensk industri består idag till mycket stor del av internationella bolag som aktivt valt att driva verksamhet i Sverige alternativt svenska bolag som även har omfattande verksamhet i andra länder. Att en stor del av forskningsverksamheten inom dessa bolag bedrivs i Sverige är ingen slump men inte heller någonting givet framöver. Om Sverige vill fortsätta vara ett land som leder omställningen av industrin så behöver också forskningen finnas i landet, vilket kräver ett kontinuerligt arbete i att fortsätta utveckla såväl utbildnings- som forsknings- och innovationssystemet.

Jernkontoret har identifierat tre behovsområden som är av särskild vikt för att säkerställa en positiv utveckling av svensk forskning och innovation och i förlängningen en önskvärd utveckling av svensk industri.

Jernkontorets inspel till regeringens forskningsproposition ger nio konkreta förslag för främjad forskning och kompetensförsörjning. Det inkluderar att öka transparensen i offentlig forskningsfinansiering och att koppla utbildningsanslaget till graden av arbetsmarknadsetablering efter genomförd utbildning.